Đánh giá của bạn về chất lượng của Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận
299 người đã bình chọn
8 người đang online
°

THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ đăng ký chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Minh 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Ngày 26/5/2023, Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận đã phát hành Thông báo số 1105/TB-SCT về việc nộp hồ sơ đăng ký chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Minh 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

/portal/Pages/xay-dung-nong-thon-moi.aspx
https://tuongtac.ninhthuan.gov.vn/gopy/Home/default.aspx