https://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/huong-ung-phong-trao-tet-trong-cay-chao-mung-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-nganh-cong-thuong-22001-3402.html
1 người đang online
°

Hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản của các tỉnh, thành phố Hưng Yên, Bình Thuận, Đà Nẵng và Cần Thơ

Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm trên địa bàn các tỉnh thành; đặc biệt là...

Doanh nghiệp cần biết 21/1/2022

Tính tổng cộng cả năm 2021 nhập khẩu phân bón của cả nước đạt 4,54 triệu tấn, kim ngạch 1,45 tỷ USD, giá trung bình 319,7 USD/tấn, tăng 19,4% về...

/portal/Pages/xay-dung-nong-thon-moi.aspx
http://www.ninhthuan.gov.vn/Pages/Hoi-nghi-xuc-tien-quang-ba-du-lich-Ninh-Thuan-nam-2018.aspx