VideoCoverSlideShow

Đánh giá của bạn về chất lượng của Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận
299 người đã bình chọn
231 người đang online
°

HKD CS Thu Mua, chế biến nông, hải sản Lê Nhân

TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG SẢN XUẤT SẢN PHẨM PHỤC VỤ TIÊU DÙNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG...

/portal/Pages/xay-dung-nong-thon-moi.aspx
https://tuongtac.ninhthuan.gov.vn/gopy/Home/default.aspx