1 người đang online
°

Đường dây nóng

100%

Thông tin liên hệ đường dây nóng:

1. Giám đốc Phạm Đăng Thành:

- Số điện thoại cố định: 0259.3820.505

- Số điện thoại di động: 0918.043.419

2. Chánh Thanh tra Phan Văn Luông:

- Số điện thoại cố định: 0259. 3828.541

- Số điện thoại di động: 091.904.0605

3. Chánh Văn phòng Đinh Thị Tường Vân:

- Số điện thoại cố định: 0259. 3828.245;

- Số điện thoại di động: 0913.160.769