7 người đang online
°

STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Góp ý SL Góp ý
STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc SL Góp ý
1 1223/SCT-CN 1223/SCT-CN V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh 09/06/2022 20/06/2022 0
2 V/v đề nghị góp ý dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận 26/04/2022 10/05/2022 0
3 Dự thảo Quy hoạch chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận 27/06/2021 26/11/2021 0