3 người đang online
°

lịch công tác thanh tra 2024

Đăng ngày 22 - 01 - 2024
Lượt xem: 26
100%

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 01/2024 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 01/2024 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Kèm theo Thông báo số     13  /TB-SCT ngày  04    /01/2024 của Sở Công Thương)

 

 

 

 

Tuần/

Thứ

01

(từ ngày 01–05/01/2024)

02

(từ ngày 08–12/01/2024)

03

(từ ngày 15–19/01/2024)

04

(từ ngày 22–26/01/2024)

04

(từ ngày 29/01–02/02/2024)

Hai

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

Phan Văn Luông

Võ Đình Vinh

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Ba

Phan Văn Luông

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Năm

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Sáu

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

 

 

(Các phòng chuyên môn Sở cử người tham gia phối hợp tiếp công dân khi nội dung khiếu nại, tố cáo,

phản ánh, kiến nghị có liên quan đến lĩnh vực của phòng quản lý)


lich tiep cong dan.pdf

Tin liên quan

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 02/2023 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG(06/02/2023 9:16 SA)

Lịch cơ quan 5/1/2023(05/01/2023 2:39 CH)

Lịch tiếp công dân Sở Công Thương năm 2023(05/01/2023 2:30 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 01/2023 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG(05/01/2023 2:27 CH)

Tin mới nhất

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 02/2023 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG(06/02/2023 9:16 SA)

Lịch cơ quan 5/1/2023(05/01/2023 2:39 CH)

Lịch tiếp công dân Sở Công Thương năm 2023(05/01/2023 2:30 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 01/2023 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG(05/01/2023 2:27 CH)

Lịch làm việc 6/12/2021-10/12/2021(06/12/2021 4:44 SA)