40 người đang online
°

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 02/2023 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

Đăng ngày 06 - 02 - 2023
Lượt xem: 146
100%

(Các phòng chuyên môn Sở cử người tham gia phối hợp tiếp công dân khi nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị có liên quan đến lĩnh vực của phòng quản lý)

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 02/2023 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Kèm theo Thông báo số 45/TB-SCT ngày  09/01/2023 của Sở Công Thương)

 

 
 

 

 

 

 

 

Tuần/

Thứ

05

(từ ngày 30/01–03/02/2023)

06

(từ ngày 06-10/02/2023)

07

(từ ngày 13– 17/02/2023)

08

(từ ngày 20– 24/02/2023)

Hai

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Ba

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Võ Đình Vinh

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Năm

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Sáu

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

 

 

(Các phòng chuyên môn Sở cử người tham gia phối hợp tiếp công dân khi nội dung khiếu nại, tố cáo,

phản ánh, kiến nghị có liên quan đến lĩnh vực của phòng quản lý)

 

Tin liên quan

Lịch cơ quan 5/1/2023(05/01/2023 2:39 CH)

Lịch tiếp công dân Sở Công Thương năm 2023(05/01/2023 2:30 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 01/2023 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG(05/01/2023 2:27 CH)

Tin mới nhất

Lịch cơ quan 5/1/2023(05/01/2023 2:39 CH)

Lịch tiếp công dân Sở Công Thương năm 2023(05/01/2023 2:30 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 01/2023 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG(05/01/2023 2:27 CH)

Lịch làm việc 6/12/2021-10/12/2021(06/12/2021 4:44 SA)

Lịch Công tác tháng 11(20/11/2021 4:43 SA)