103 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
83/QĐ-SCT 07/08/2023 Phân Công lãnh đạo 2023
187/QĐ-UBND 20/04/2023 Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
751/QD-UBND 31/12/2022 751/QD-UBND Về việc bổ sung Cụm công nghiệp Phước Minh 1 và Phước Minh 2 vào Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2924/QĐ-BCT 28/12/2022 phê duyệt Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023
19/2021/TT-BCT 23/11/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
Lệnh 248 01/11/2021 Quy định Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
70888/BCT-DL 31/08/2020 70888/BCT-DL V/v hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà
18/2020/tt-bct 17/07/2020 Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
51/QĐ-SCT Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Công Thương 10/06/2020 Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Công Thương
475/SCT-QLTM 29/04/2020 V/v Cập nhật thông tin, tình hình tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2794/BCT-ĐL 20/04/2020 Thực hiện cơ chế khuyến kích điện mật trời tại Việt Nam
13/2020/QĐ-TTg 06/04/2020 Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
245/QĐ-UBND 09/07/2019 245/QĐ-UBND Quy trình một cửa liên thông thủ tục cấp điện từ điện lưới trung áp
926/TB-SCT 11/06/2019 Kết qủa ra soát, bổ sung quy hoạch các chức danh của Sở Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020; nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo
919/TB-SCT Tài liệu Thi trưởng phó phòng - GĐ TT 07/06/2019 Tài liệu Thi trưởng phó phòng - GĐ TT
1 2 3 4 5 6