59 người đang online
°

Thị trường cung cấp lúa mì cho Việt Nam 11 tháng năm 2023

Đăng ngày 11 - 01 - 2024
Lượt xem: 67
100%

11 tháng năm 2023 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạttrên 3,99 triệu tấn, tương đương gần1,37 tỷ USD.

 

 

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2023 cả nước nhập khẩu 267.602 tấn lúa mì, tương đương78,32 triệu USD, giá trung bình 292,7 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 10/2023, với mức giảm tương ứng 35,5%, 39,9% và 6,9%. So với tháng 11/2022 thì giảm 12,8% về lượng, giảm 33,2% kim ngạch và giảm23,4% về giá.

Tính chung cả 11 tháng năm 2023 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt trên 3,99 triệu tấn, tương đương gần 1,37 tỷ USD, tăng8,2% về khối lượng, nhưng giảm4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022, giá trung bình đạt 342USD/tấn, giảm11,2%.

Trong tháng 11/2023 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Australia sụt giảm mạnh 69,4% về lượng, giảm 70% về kim ngạch và giảm1,8% về giá so với tháng 10/2023, đạt 44.842 tấn, tương đương 14,17 triệu USD, giá 316 USD/tấn; so với tháng 11/2022thì giảm74,1% về lượng,giảm79,7% kim ngạch và giảm 21,6% về giá. Tính chung cả 11 tháng, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Australia, chiếm 65,7% trong tổng lượng và chiếm 65,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, đạt 2,62 triệu tấn, tương đương895,33 triệu USD, giá trung bình3412,4 USD/tấn, giảm 1,4% về lượng, giảm 13,2% về kim ngạch và giảm 11,9% về giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tiếp sau đó là thị trường Mỹ chiếm 9,3% trong tổng lượng và chiếm 10,4% trong tổng kim ngạch, đạt 372.279tấn, tương đương 141,96 triệu USD, giá trung bình381,3 USD/tấn, tăng 48,4% về lượng, tăng 21,8% kim ngạch nhưng giảm17,9% về giá so với cùng kỳ năm 2022

Thị trườngBrazil đứng thứ 3 đạt 261.611tấn, tương đương 95,82 triệu USD, giá 366,3 USD/tấn, giảm 19% về lượng, giảm 14,9% kim ngạch nhưng tăng 5% về giá so với cùng kỳ, chiếm 6,6% trong tổng lượng và chiếm 7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.

Nhập khẩu lúa mì 11 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/12/2023 của TCHQ)

 

Nhập khẩu ngô 11 tháng năm 2023 giảm cả về lượng và kim ngạch

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại trong 11 tháng năm 2023 đạt gần 8,36 triệu tấn, trị giá trên 2,52 tỷ USD, giá trung bình 301,5 USD/tấn, giảm 1% về lượng, giảm 14,7% kim ngạch và giảm 13,8% về giá so với 11 tháng năm 2022.

Trong đó, riêng tháng 11/2022 đạt 632.938 tấn, tương đương 165,37 triệu USD, giá trung bình 261,3 USD/tấn, giảm 49% về lượng, giảm 50% kim ngạch và giảm 1,8% về giá so với tháng 10/2023; so với tháng 11/2022 thì cũng giảm 27,7% về lượng, giảm 42,7% về kim ngạch và giảm 20,7% về giá.

Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam trong 11 tháng năm 2023, chiếm 37,92% trong tổng lượng và chiếm 37,78% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 3,17 triệu tấn, tương đương trên 952,19 triệu USD, tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022, với mức tăng tương ứng 227,4% và 197,8%, nhưng giá giảm 9%; riêng tháng 11/2023 đạt 243.894 tấn, tương đương 63,37 triệu USD, giá 259,9 USD/tấn, giảm 63% về lượng, giảm 64% kim ngạch so với tháng 10/2023 và giá giảm 2,6%; so với tháng 11/2022 cũng giảm 37,2% về lượng, giảm 50,4% về kim ngạch, giá giảm 21%.

Thị trường lớn thứ 2 là Achentina,11 tháng đầu năm 2023 đạt 3,15 triệu tấn, tương đương 938,24 triệu USD, giá 298 USD/tấn, chiếm 37,67% trong tổng lượng và chiếm 37,23% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm mạnh 40,7% về lượng, giảm 49,8% về kim ngạch và giá giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu ngô từ thị trường Ấn Độ 11 tháng năm 2023 đạt 1,18 triệu tấn, tương đương 366,25 triệu USD, giá 309,9 USD/tấn, chiếm trên trên 14% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng mạnh 73,4% về lượng, tăng 62,8% về kim ngạch nhưng giá giảm 6,1% so với 11 tháng năm 2022.

Nhập khẩu ngô 11 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/12/2023 của TCHQ)

 

11 tháng năm 2023, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang các nước ASEAN đạt 270,56 triệu USD

Với dân số trên 650 triệu người, quy mô GDP khoảng 3 nghìn tỷ USD, đứng thứ 5 thế giới, có vị trí thuận lợi trong kết nối với Việt Nam, ASEAN là thị trường nhiều tiềm năng và dư địa cho các sản phẩm xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam, trong đó có mặt hàng rau quả.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, 11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang khối thị trường các nước ASEAN đạt 270,56 triệu USD, chiếm 5,21% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ra thế giới.

Trong đó, Thái Lan, Malaysia, Singapore là 3 thị trường chính nhập khẩu hàng rau quả của Việt Nam, chiếm 84,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang ASEAN.

 

 

Tính đến hết tháng 11 năm 2023, Thái Lan là thị trường lớn nhất trong khối ASEAN nhập khẩu hàng rau quả của Việt Nam, với kim ngạch đạt 144,62 triệu USD, giảm nhẹ 10,88% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 11 năm 2023, kim ngạch này tăng 43,93%, đạt kim ngạch 12,58 triệu USD.

Malaysia là thị trường lớn thứ hai, với kim ngạch tăng 17,20% so với 11 tháng năm 2022, với kim ngạch đạt 45,94 triệu USD. Singapore là thị trường nhập khẩu rau quả lớn thứ ba của Việt Nam trong khối ASEAN, với kim ngạch 11 tháng năm 2023 đạt 37,25 triệu USD.

Hiện nay, trong quan hệ thương mại với khu vực ASEAN, Việt Nam có nhiều lợi thế như: khoảng cách địa lý gần, thị hiếu, văn hóa có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, để tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam cần dành nguồn lực để đối mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, kiểm soát tốt chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường ASEAN. Mặt khác, doan nghiệp cần tăng tính chủ động trong việc liên kết, tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị trong khu vực nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm xuất khẩu.

TT TT Cn & TM

Tin liên quan

Dự báo xuất khẩu thủy sản phục hồi nhẹ vào đầu năm 2024(22/01/2024 8:30 SA)

Sản lượng và xuất khẩu thịt gà, thịt lợn của Brazil năm 2023 và dự báo năm 2024(22/01/2024 8:24 SA)

Lúa mì hướng tới mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 6/2023(11/01/2024 9:51 SA)

Philippines và Indonesia dự kiến tăng nhập khẩu gạo, cơ hội cho Việt Nam(11/01/2024 9:50 SA)

Ấn Độ tiếp tục duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo đến năm 2024(11/01/2024 9:44 SA)

Tin mới nhất

Dự báo xuất khẩu thủy sản phục hồi nhẹ vào đầu năm 2024(22/01/2024 8:30 SA)

Sản lượng và xuất khẩu thịt gà, thịt lợn của Brazil năm 2023 và dự báo năm 2024(22/01/2024 8:24 SA)

Lúa mì hướng tới mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 6/2023(11/01/2024 9:51 SA)

Philippines và Indonesia dự kiến tăng nhập khẩu gạo, cơ hội cho Việt Nam(11/01/2024 9:50 SA)

Ấn Độ tiếp tục duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo đến năm 2024(11/01/2024 9:44 SA)