29 người đang online
°

Danh bạ điện thoại

100%

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ CÔNG THƯƠNG NINH THUẬN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC 
VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

I

Lãnh đạo sở

1

       

2

Võ Đình Vinh

Giám đốc

0988.2777.72

vodinhvinh@ninhthuan.gov.vn

3

Đạo Văn Rớt

Phó Giám đốc

0963.727.830

vanrot@ninhthuan.gov.vn 

3

Trần Quốc Sanh

Phó Giám đốc

091.9697098-3507989

sanhtq@ninhthuan.gov.vn

II

Văn phòng sở               ĐT: 0259.3822.977; 3.828245; 3827277fax: 3.824.881; vpsct@ninhthuan.gov.vn

2

Phan Thị Ánh Nguyệt

CVP

0918.560.383 -0259.3827.277

anhnguyetsct@ninhthuan.gov.vn

3

Phan Thị Kim Ngân

P.CVP

0983.331.686

kimngan@ninhthuan.gov.vn 

4

Nguyễn Văn Thôi

PT Kế toán

0169.917.04.78

vanthoi@ninhthuan.gov.vn

5

Hồ Vạn Niên

Chuyên viên

0931.236.379

vannien@ninhthuan.gov.vn

6

Trần Nguyên Vũ

PCVP

0986.617.579

nguyenvu@ninhthuan.gov.vn

7

Hồ Thị Kim Chung

Văn thư

0986340033

 

8

Phan Ngọc Thông 

Chuyên viên

0908.885.706

ngocthong@ninhthuan.gov.vn

9

Nguyễn Xuân Thi

Lái xe

0908.612.094

 

10

Hải Thị Như Hiền

Phục vụ

0163.593.25.28

 

11
12

Huỳnh Chơn Linh
Nguyễn Thị Thanh Trâm

Bảo vệ
Chuyên viên


01699.467.991
0901235393

 thanhtram@ninhthuan.gov.vn

         

 

Dương thị Phương Lam

CV

0918703682

Phuonglam@ninhthuan.gov.vn

 

 

 

 

 

III

Thanh tra sở                   ĐT: 0259.3828.541; Email: soct_thanhtra@ninhthuan.gov.vn

1

Phan Văn Luông

Chánh TT

0919.040.605

vanluong@ninhthuan.gov.vn

2

Huỳnh Chơn Thành

Thanh tra viên

0918.560.099

chonthanh@ninhthuan.gov.vn 

3

Lưu Thanh Hùng

Chuyên viên

0909.544.011

lthung@ninhthuan.gov.vn

4

Quảng Thị Như Tâm

P.C tra

0949.675.547

nhutam@ninhthuan.gov.vn

VI

Phòng Quản lý thương mại       ĐT: 0259.3838.592; Email: pqltm@ninhthuan.gov.vn 

1

Đinh Thị Tường Vân

TP

0913.160.769

tuongvan@ninhthuan.gov.vn 

2

Phan Thị Minh Trang

Chuyên viên

0911690021

phantrang10389@gmail.com

3

Nguyễn Văn Nhân

Chuyên viên

0909.556.519

vannhan@ninhthuan.gov.vn

4

Trần Thị Phong

Phó TP

0975.405.147

ttphong@ninhthuan.gov.vn 

5

Huỳnh Hữu Tinh

Chuyên viên

0908.448.036

huutinh@ninhthuan.gov.vn

6

 

 

 

 

VII

Phòng Quản lý Công nghiệp           ĐT: 0259.3830.705; Email: pqlcn@ninhthuan.gov.vn 

1

Nguyễn Văn Kết

TP

0975.392.935

vanket@ninhthuan.gov.vn

2

Huỳnh Thái Vũ

Chuyên viên

0916.393.288

thaivu@ninhthuan.gov.vn 

3

Võ Hùng

PTP

0916.366.848

vohung@ninhthuan.gov.vn

4

Phan Sỹ Ngọc Huân

Chuyên viên

0908.633.951

ngochuan@ninhthuan.gov.vn

5

Trần Thị Ngân Hà

Chuyên viên

0784.120.591

nganha@ninhthuan.gov.vn 

6

Nguyễn Trung Hiếu

Chuyên viên

0989.952.324

trunghieu@ninhthuan.gov.vn 

7

Võ Hữu Khải

Chuyên viên

0948.821.969

vhuukhai@ninhthuan.gov.vn 

8

Nguyễn Thị Kim Toàn

Chuyên viên

0907.319.359

kimtoan@ninhthuan.gov.vn

9

Nguyễn Thị Hoài ân

Chuyên viên

098.736.8257

hoaian@ninhthuan.gov.vn