58 người đang online
°

Các Quy chế cơ quan

Đăng ngày 04 - 04 - 2014
Lượt xem: 7
100%

Các Quy chế Quy chế chi tiêu nội bộ  Quy chế làm việc   Quy chế Văn hóa công sở   Các biểu mẫu liên quan

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

đề nghị phối hợp thực hiện báo cáo kế hoạch, tiến độ đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo định kỳ(27/02/2019 3:50 SA)

Báo cáo Kết quả Kiểm tra tình hình áp dụng và duy trì hệ thống Quản lý Theo tiêu chuẩn ISO(08/01/2015 2:19 SA)

Dự thảo Quy chế nâng lương trước hạn(04/04/2014 2:08 SA)

Chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính(03/04/2014 2:07 SA)