8 người đang online
°

CÔNG BỐ XÁC NHẬN THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI NINH THUẬN

Đăng ngày 01 - 02 - 2024
Lượt xem: 30
100%

Sở Công Thương công bố việc xác nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận

 

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 25 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp quy định trách nhiệm công bố việc xác nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

 

Sở Công Thương công bố việc xác nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TOTAL SWISS VIỆT NAM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311580554.

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 8 năm 2014. Lần thay đổi gần nhất ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 89 Xuân Hồng, phường 12, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 62993322

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 022/QLCT-GCN

Do Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 10 tháng 02 năm 2015. Cấp sửa đổi, bổ sung lần 02, ngày 14 tháng 3 năm 2023.

3. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số: 133/SCT-TM

Do Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận xác nhận ngày 31/10/2019.

Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại Ninh Thuận như sau:    

1. Lý do chấm dứt hoạt động: Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

2. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại Ninh Thuận: Ngày 01 tháng 02 năm 2024.

3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

Người liên hệ: Từ Tú Dinh;

Chức vụ: Nhân viên hành chính;

Điện thoại: 0932100754.

Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam có nghĩa vụ công bố trên trang chủ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động đa cấp của doanh nghiệp tại Ninh Thuận. Đồng thời, Công ty TNHH Total Swiss có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp tại Ninh Thuận theo quy định của pháp luật./.


thong bao cham dut da cap.pdf

Tin liên quan

CÔNG BỐ XÁC NHẬN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI TỈNH NINH THUẬN(22/01/2024 8:39 SA)

Danh sách các doanh nghiệp được xác nhận tiếp nhận hồ sơ Bán hàng đa cấp tại Ninh Thuận (07/05/2015 10:47 SA)

Tin mới nhất

CÔNG BỐ XÁC NHẬN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI TỈNH NINH THUẬN(22/01/2024 8:39 SA)

Danh sách các doanh nghiệp được xác nhận tiếp nhận hồ sơ Bán hàng đa cấp tại Ninh Thuận (07/05/2015 10:47 SA)

Danh sách các doanh nghiệp được xác nhận tiếp nhận hồ sơ Bán hàng đa cấp tại Ninh Thuận(07/05/2015 2:26 SA)