120 người đang online
°

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh khí đối với Công ty TNHH Hưng Phát

Đăng ngày 26 - 06 - 2023
Lượt xem: 35
100%

Sở Công Thương về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh khí, ngày 17/4/2023, Đoàn Thanh tra đã tiến hành làm việc tại Công ty TNHH Hưng Phát, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí

 

Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-SCT ngày 05/4/2023 của Giám đốc Sở Công Thương về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh khí, ngày 17/4/2023, Đoàn Thanh tra đã tiến hành làm việc tại Công ty TNHH Hưng Phát, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí. Xét báo cáo kết quả thanh tra số 24/BC-ĐTT ngày 15/5/2023 về kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh khí của Trưởng Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 38/QĐ-SCT, ý kiến giải trình của doanh nghiệp, Giám đốc Sở Công Thương kết luận thanh tra như sau:

I. Khái quát chung

Thực hiện Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Phê duyệt Danh mục thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023; Quyết định số 144/QĐ-SCT ngày 12/12/2022 của Sở Công Thương về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Công thương năm 2023; Quyết định số 38/QĐ-SCT ngày 05 tháng 4 năm 2023 về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh khí trong đó có giao Thanh tra Sở chủ trì và phối hợp với Phòng Quản lý thương mại, Phòng Quản lý công nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, tiến hành thanh tra tại các doanh nghiệp theo Quyết định và Kế hoạch đã được phê duyệt.

Qua công tác thanh tra nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành pháp luật trong việc hoạt động và kinh doanh khí của các công ty. Qua đó, kịp thời phát hiện, cảnh báo các mối nguy hiểm, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong việc hoạt động và kinh doanh khí, đồng thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai phạm. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh tra cũng lồng ghép việc phổ biến và tuyên truyền những quy định của pháp luật về kinh doanh khí đến với công ty. Nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, đưa hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

II. Kết quả kiểm tra, xác minh

Công ty có các giấy tờ pháp lý và điều kiện cơ sở để hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí như: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Hợp đồng bán LPG chai (trong đó có nội dung hợp đồng chai chứa LPG) với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; Biên bản kiểm tra trong phòng cháy và chữa cháy; Công ty có cử nhân viên tham gia huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động kinh doanh khí, huấn luyện an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, thực hiện báo cáo định kỳ về hệ thống phân phối kinh doanh khí, nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí,... các hoạt động của công ty thực hiện đúng theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

  1. Kiến nghị

Đề nghị trong thời gian tới công ty tiếp tục duy trì, thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí và Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

 

Thanh Hùng


ket luan thanh tra.pdf

Tin liên quan

Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh...(16/10/2023 4:35 CH)

Thông báo Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP Hậu Giang năm 2023(06/07/2023 4:28 CH)

V/v ý kiến về giấy phép hoạt động điện lực đối với Hệ thống điện mặt trời mái nhà(23/06/2023 3:02 CH)

Thông tin kết quả kiểm tra,xác minh, xử lý nội dung liên quan đơn thư phản ánh(21/06/2023 9:22 SA)

Tin mới nhất

Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh...(16/10/2023 4:35 CH)

TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG SẢN XUẤT SẢN PHẨM...(31/07/2023 4:08 CH)

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Công Thương Ninh Thuận(27/07/2023 10:58 SA)

Thị trường nông sản tuần qua: Giá lúa tiếp tục duy trì ở mức cao(26/07/2023 9:29 SA)

Thông báo Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP Hậu Giang năm 2023(06/07/2023 4:28 CH)