36 người đang online
°

Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đăng ngày 16 - 10 - 2023
Lượt xem: 64
100%

Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 573/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Quy chế gồm có 04 chương, 16 điều.

 

Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 13/10/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 573/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Quy chế gồm có 04 chương, 16 điều.

Theo đó, Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung và hình thức phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Về đối tượng áp dụng gồm: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các cơ quan, đơn vị liên quan trong phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Về nguyên tắc phối hợp: Một là, khách quan, công khai, minh bạch, thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Hai là, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ba là, phát huy tính chủ động, tích cực và đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước đối với công tác bồi thường nhà nước. Bốn là việc phối hợp thực hiện dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên trong quá trình phối hợp và tuân thủ các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan và Quy chế này.

Về nội dung phối hợp: Xây dựng, ban hành kế hoạch công tác bồi thường nhà nước; quản lý Nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước; tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bồi thường nhà nước; tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước./.

(Đính kèm Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận)

Thanh Hùng

Tin liên quan

Xuất khẩu gạo sang các thị trường năm 2023(22/01/2024 8:29 SA)

Thông báo Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP Hậu Giang năm 2023(06/07/2023 4:28 CH)

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh khí đối với Công...(26/06/2023 8:15 SA)

V/v ý kiến về giấy phép hoạt động điện lực đối với Hệ thống điện mặt trời mái nhà(23/06/2023 3:02 CH)

Thông tin kết quả kiểm tra,xác minh, xử lý nội dung liên quan đơn thư phản ánh(21/06/2023 9:22 SA)

Tin mới nhất

Thông tin về Triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt Việt Nam (VIATT) 2024(22/02/2024 4:04 CH)

Xuất khẩu gạo sang các thị trường năm 2023(22/01/2024 8:29 SA)

TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG SẢN XUẤT SẢN PHẨM...(31/07/2023 4:08 CH)

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Công Thương Ninh Thuận(27/07/2023 10:58 SA)

Thị trường nông sản tuần qua: Giá lúa tiếp tục duy trì ở mức cao(26/07/2023 9:29 SA)