45 người đang online
°

THÔNG BÁO Thi tuyển các chức danh Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương Ninh Thuận

Đăng ngày 03 - 10 - 2018
Lượt xem: 31
100%

Căn cứ Kế hoạch số 1569/KH-SCT ngày 28/9/2018 của Sở Công Thương Ninh Thuận về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương Ninh Thuận.

 

Căn cứ Kế hoạch số 1569/KH-SCT ngày 28/9/2018 của Sở Công Thương Ninh Thuận về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương Ninh Thuận.

 

                                           THÔNG BÁO

Thi tuyển các chức danh Trưởng phòng chuyên môn thuộc        Sở Công Thương Ninh Thuận

  

Căn cứ Kế hoạch số 1569/KH-SCT ngày 28/9/2018 của Sở Công Thương Ninh Thuận về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương Ninh Thuận.

Sở Công Thương Ninh Thuận thông báo thi tuyển các chức danh Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương cụ thể như sau:

1. Số lượng chức danh thi tuyển (03 vị trí):

- Chánh Văn phòng sở;

- Chánh Thanh tra sở;

- Trưởng phòng Quản lý công nghiệp.

2. Các thông tin về thi tuyển:

Các nội dung liên quan đến thi tuyển được quy định cụ thể tại Quyết định số 82/QĐ-SCT ngày 27/9/2018 của Sở Công Thương về việc ban hành Quy chế thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương Ninh Thuận và Kế hoạch số 1569/KH-SCT ngày 28/9/2018

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự thi tuyển:

- Thời gian tiếp nhận: Từ ngày thông báo đến hết ngày 20/10/2018.

- Địa điểm tiếp nhận: Sở Công Thương Ninh Thuận (thông qua Văn phòng Sở) đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

 Sở Công Thương Ninh Thuận thông báo để các đối tượng dự thi và các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh biết./.

Quyết đinh 82

kê hoạch 1569
Thông báo 1592
Thông báo sữa đổi điều chỉnh kế hoạch

Thông báo Lùi   thời gian tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo chuyên môn thuộc Sở Công Thương.

TÀI LIỆU THI CVP- TTr


 

Tin liên quan

Tin mới nhất