30 người đang online
°
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 19/2021/TT-BCT
Ngày ban hành 23/11/2021
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm |