57 người đang online
°

Chương trình xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023

Đăng ngày 16 - 08 - 2023
Lượt xem: 63
100%

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam”

 

Ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 248/QĐ-TTg về việc thành lập Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”,  

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã có thư mời các Doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023.

Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Phong trào “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam”; đồng thời, thông tin về Chương trình xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023 đến với đông đảo cộng đồng doanh nghiệp và người dân ở địa phương

Nội dung Chương trình được đăng tại trang thông tin https://vhkd2023.vnabc.org.vn/doanh-nghiep-dat-chuan-vhkd-2023

PNT

Tin liên quan

Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo điện(28/11/2023 9:13 SA)

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050(27/11/2023 7:34 SA)

Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời,...(15/11/2023 3:16 CH)

Ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương...(01/11/2023 4:08 CH)

Hội nghị Ngành Công Thương khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2023(31/10/2023 7:48 SA)

Tin mới nhất

Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo điện(28/11/2023 9:13 SA)

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050(27/11/2023 7:34 SA)

Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời,...(15/11/2023 3:16 CH)

Ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương...(01/11/2023 4:08 CH)

Hội nghị Ngành Công Thương khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2023(31/10/2023 7:48 SA)