13 người đang online
°

Tính chung cả năm 2022 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gàn 7,11 triệu tấn, tương đương trên 3,45 tỷ USD, tăng 13,8% về khối lượng, tăng 5,1% về kim ngạch so với năm 2021, giá trung bình đạt 486,2 USD/tấn, giảm 7,7%.

Đăng ngày 01 - 02 - 2023
Lượt xem: 49
100%

Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2022 cả nước xuất khẩu 434.611 tấn gạo, thu về 220,26 triệu USD, giá trung bình 506,8 USD/tấn, giảm 26% về lượng và giảm 24% kim ngạch, nhưng giá tăng nhẹ 2,8% so với tháng 11/2022; so với tháng 12/2021 cũng giảm 12% về lượng, giảm 13,6% kim ngạch và giảm 1,7% về giá.

 

Xuất khẩu gạo sang các thị trường năm 2022

Năm 2022 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gàn 7,11 triệu tấn, tương đương trên 3,45 tỷ USD, giá trung bình đạt 486,2 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2022 cả nước xuất khẩu 434.611 tấn gạo, thu về 220,26 triệu USD, giá trung bình 506,8 USD/tấn, giảm 26% về lượng và giảm 24% kim ngạch, nhưng giá tăng nhẹ 2,8% so với tháng 11/2022; so với tháng 12/2021 cũng giảm 12% về lượng, giảm 13,6% kim ngạch và giảm 1,7% về giá.

Trong tháng 12/2022 xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines tiếp tục giảm 16,4% về lượng và giảm 15,5% kim ngạch so với tháng 11/2022, đạt 216.156 tấn, tương đương 103,04 triệu USD; nhưng tăng 38,6% về lượng, tăng 33,7% kim ngạch, nhưng giảm 3,6% về giá so với tháng 12/2021. Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tháng 12/2022 tiếp tục giảm 14,6% về lượng và giảm 7,7% kim ngạch so với tháng 11/2022, đạt 43.002 tấn, tương đương 23,83 triệu USD; so với tháng 12/2021 cũng giảm 27% về lượng, giảm 15% kim ngạch.

Tính chung cả năm 2022 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gàn 7,11 triệu tấn, tương đương trên 3,45 tỷ USD, tăng 13,8% về khối lượng, tăng 5,1% về kim ngạch so với năm 2021, giá trung bình đạt 486,2 USD/tấn, giảm 7,7%.

Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 45,2% trong tổng lượng và chiếm 43,2% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt gần 3,22 triệu tấn, tương đương 1,49 tỷ USD, giá trung bình 464 USD/tấn, tăng 30,7% về lượng, tăng 19% về kim ngạch nhưng giảm 8,9% về giá so với đầu năm 2021.

Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm trên 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 850.949 tấn, tương đương 432,32 triệu USD, giá trung bình 508 USD/tấn, giảm 19,6% về lượng và giảm 17,3% kim ngạch; giá tăng nhẹ 2,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Thị trường Bờ Biển Ngà đứng thứ 3 đạt 656.361 tấn, tương đương 294,6 triệu USD, giá 448,8 USD/tấn, tăng mạnh 53,3% về lượng và tăng 34,9% kim ngạch nhưng giảm 12% về giá so với cùng kỳ, chiếm trên 9,2% trong tổng lượng và chiếm 8,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 4,76 triệu tấn, tương đương trên 2,26 tỷ USD, tăng 18,3% về lượng, tăng 10,7% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 578.596 tấn, tương đương 280,21 triệu USD, tăng 31,3% về lượng và tăng 19,6% kim ngạch.

Xuất khẩu gạo năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/1/2022 của TCHQ)

 

 

 

Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường năm 2022 tăng 36,6%

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại về Việt Nam trong năm 2022 đạt trên 2,72 tỷ USD, tăng mạnh 36,6% so với năm 2021.

Riêng tháng 12/2022 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 225,32 triệu USD, giảm nhẹ 2% so với tháng 11/2022 nhưng tăng 17,5% so với tháng 12/2021.

Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Đài Loan là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 377,95 triệu USD, chiếm 13,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 20,2% so với năm 2021, riêng tháng 12/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 32,19 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng 11/2022 và tăng 19,4% so với tháng 12/2021.

Đứng thứ 2 là thị trường Indonesia, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 12/2022 sụt giảm nhẹ 3,1% so với tháng 11/2022 nhưng tăng mạnh 72,5% so với tháng 12/2021, đạt 23,64 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2022 lên 277,95 triệu USD, chiếm 10,2%, tăng mạnh 94% so với năm 2021.

Tiếp đến thị trường Na Uy đạt 259,84 triệu USD trong năm 2022, chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 16,5%; Trung Quốc đạt 213,4 triệu USD, chiếm 7,8%, tăng 18,6%; Đài Loan đạt 175,73 triệu USD, chiếm 6,5%, tăng 27%.

Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA RCEP năm 2022 đạt 883,22 triệu USD, chiếm 32,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 33%. Nhập khẩu từ các thị trường CPTTP đạt 342,17 triệu USD, chiếm 12,6%, tăng 13% so với năm 2021.

Nhìn chung, trong năm 2022, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ hầu hết các thị trường đều tăng so với năm 2021.

Nhập khẩu thủy sản năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/1/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Nhập khẩu thức ăn gia súc từ các thị trường năm 2022

Năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng  thức ăn gia súc đạt gần 5,6 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm 2021.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 12/2022 tiếp tục tăng 14,9% so với tháng 11/2022 và tăng mạnh 35,8% so với tháng 12/2021, đạt 584,7 triệu USD.

Tính chung cả năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 5,6 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm 2021.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 29,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 1,67 tỷ USD, tăng nhẹ 1% so với năm 2021; trong đó riêng tháng 12/2022 đạt 176,34 triệu USD, tăng 15,3% so với tháng 11/2022 và tăng mạnh 83% so với tháng 12/2021.

Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 18,9%, đạt trên 1,06 tỷ USD, tăng 60,8% so với năm 2021; riêng tháng 12/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 49,56 triệu USD, tiếp tục giảm 42,6% so với tháng 11/2022 và giảm mạnh 60% so với tháng 12/2021.

Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 12/2022 nhập khẩu tăng mạnh trở lại, tăng 104,3% so với tháng 11/2022 và tăng 99,8% so với tháng 12/2021, đạt trên 128,69 triệu USD; cộng chung cả năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 5,6% so với năm 2021; đạt 772,88 triệu USD, chiếm 13,8% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU trong năm 2022 tăng 25,8% so với năm 2021, đạt 501 triệu USD, chiếm 9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước; Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 1,3%, đạt 366,94 triệu USD, chiếm 6,6%.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 12/1/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

TT TT CN & TM

 

Tin liên quan

USDA dự báo sản lượng gạo thế giới năm 2022/23 giảm lần đầu tiên trong vòng 7 năm(27/03/2023 9:54 SA)

Xuất khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2023 giảm 46,6% kim ngạch(27/03/2023 9:52 SA)

Bộ Công Thương đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng thị...(13/03/2023 10:30 SA)

Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu về Việt Nam trong tháng...(06/03/2023 10:32 SA)

Nhập khẩu dầu hướng dương của Ấn Độ tăng kỷ lục(10/02/2023 2:27 CH)

Tin mới nhất

USDA dự báo sản lượng gạo thế giới năm 2022/23 giảm lần đầu tiên trong vòng 7 năm(27/03/2023 9:54 SA)

Xuất khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2023 giảm 46,6% kim ngạch(27/03/2023 9:52 SA)

Bộ Công Thương đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng thị...(13/03/2023 10:30 SA)

Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu về Việt Nam trong tháng...(06/03/2023 10:32 SA)

Nhập khẩu dầu hướng dương của Ấn Độ tăng kỷ lục(10/02/2023 2:27 CH)