60 người đang online
°

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

Đăng ngày 10 - 04 - 2018
Lượt xem: 11
100%

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 667/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận

 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 667/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận

Ngày 01/3/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 667/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (gọi tắt là Quy hoạch Điện 110kV), đây là định hướng quan trọng về phát triển lưới điện Ninh Thuận trong thời gian tới.

Quy hoạch Điện 110kV được phê duyệt lần này nhằm mục tiêu phát triển đồng bộ lưới điện truyển tải và phân phối trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình từ nay đến năm 2025 hơn 10% /năm. Dự kiến năm 2020 công suất cực đại Pmax của tỉnh Ninh Thuận đạt 139,3MW với sản lượng điện thương phẩm 846,2 triệu kWh (nếu tính KCN Cà Ná thì Pmax = 157,9 MW, điện thương phẩm 929,9 triệu kWh). Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 10,5%/năm. Đến năm 2025, công suất cực đại Pmax = 221,3 MW, điện thương phẩm là 1.367,4 triệu kWh (nếu tính KCN Cà Ná thì Pmax = 341,2 MW, điện thương phẩm 1.907,4 triệu kWh). Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 là 10,1%/năm.

Với định hướng đảm bảo chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện tỉnh Ninh Thuận ngày càng nâng cao, đạt ngang tầm với các nước trong khu vực, sự phát triển lưới điện trong giai đoạn 2016-2025 phải có độ dự trữ và tính linh hoạt cao hơn giai đoạn trước, thực hiện việc hiện đại hóa và từng bước ngầm hóa lưới điện, hạn chế tác động xấu đến cảnh quan, môi trường tỉnh Ninh Thuận. Bên cạnh đó, các tiêu chí phát triển lưới điện truyền tải và phân phối được đề cập cụ thể trong Quy hoạch Điện 110kV.

            Theo Quy hoạch Điện 110kV phê duyệt, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Ninh Thuận sẽ xuất hiện thêm TBA 220kV là trạm điện mặt trời (ĐMT) Phước Thái công suất 250 MVA, TBA 220kV ĐMT Mỹ Sơn-Hoàn Lộc Việt công suất 125 MVA, xây dựng mới 22 TBA 110kV với tổng dung lượng là 1.246 MVA (trong đó: có 18 TBA, dung lượng 1.078MW do khách hàng đầu tư phục vụ điện gió và điện mặt trời). Tiếp đến năm 2025, xuất hiện TBA 220kV Ninh Phước công suất 2x250 MVA và TBA 220kV Cà Ná công suất 250 MW. 

Tổng vốn đầu tư xây mới và cải tạo các công trình điện có cấp điện áp từ 220kV trở xuống theo quy hoạch ước tính cần huy động tới năm 2025 là 3.930 tỷ đồng (không kể vốn đầu tư lưới điện các dự án điện gió và điện mặt trời).

            Để ngành điện thực hiện Quy hoạch Điện 110kV đúng định hướng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quan tâm bố trí quỹ đất để đầu tư công trình điện, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi và chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ ngành điện, chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện./.

Võ Hùng - P.QLNL

Tin liên quan

Tin mới nhất