80 người đang online
°

Email các sở ngành

Đăng ngày 29 - 04 - 2014
Lượt xem: 28
100%

 


STT

Tên Cơ quan/ Đơn vị

Địa chỉ thư

01

Sở Công thương

soct@ninhthuan.gov.vn

02

Sở Tài nguyên Môi trường

sotnmt@ninhthuan.gov.vn

03

Sở Giao thông Vận tải 

sogtvt@ninhthuan.gov.vn

04

Sở Kế hoạch Đầu tư

sokhdt@ninhthuan.gov.vn

05

Sở Khoa học Công nghệ

sokhcn@ninhthuan.gov.vn

06

Sở Lao động TB&XH

soldtbxh@ninhthuan.gov.vn

07

Sở Nông nghiệp và PTNT

sonn@ninhthuan.gov.vn

08

Sở Tài chính  

sotc@ninhthuan.gov.vn

09

Sở Tư pháp

sotp@ninhthuan.gov.vn

10

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

sovhttdl@ninhthuan.gov.vn

11

Sở Xây dựng

soxd@ninhthuan.gov.vn

12

Sở Thông tin và Truyền thông

sotttt@ninhthuan.gov.vn

13

Sở Nội vụ

sonv@ninhthuan.gov.vn

14

UBND TP Phan rang Tháp chàm

ubnd_tp@ninhthuan.gov.vn

15

UBND Huyện Ninh Hải  

ubnd_nh@ninhthuan.gov.vn

16

UBND Huyện Bác ái  

ubnd_ba@ninhthuan.gov.vn

17

UBND Huyện Ninh sơn  

ubnd_ns@ninhthuan.gov.vn

18

UBND Huyện Thuận Bắc

ubnd_tb@ninhthuan.gov.vn

19

UBND huyện Thuận Nam

ubnd_tn@ninhthuan.gov.vn

20

Thanh tra tỉnh  

thanhtra@ninhthuan.gov.vn

21

Đài Phát thanh Truyền hình  

ptthnt@ninhthuan.gov.vn

22

Báo Ninh Thuận

baont@ninhthuan.gov.vn

23

UBND huyện Ninh Phước

ubnd_np@ninhthuan.gov.vn

24

Chi cục Kiểm Lâm

kiemlam@ninhthuan.gov.vn

25

Công an tỉnh

cant@ninhthuan.gov.vn

26

Văn phòng HĐND tỉnh

hdnd@ninhthuan.gov.vn

27

Sở Giáo dục Đào tạo

sogddt@ninhthuan.gov.vn

28

Sở y tế

soyte@ninhthuan.gov.vn

29

Cục thống kê

cuctk@ninhthuan.gov.vn

30

Cục Thuế tỉnh

cucthue@ninhthuan.gov.vn

31

Kho bạc nhà nước

khobac@ninhthuan.gov.vn

32

Trung tâm phát triển quỹ đất

ttptqd@ninhthuan.gov.vn

33

Ban Dân tộc

bandt@ninhthuan.gov.vn

34

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

bantctuy@ninhthuan.gov.vn

35

Ban Tôn giáo

bantg@ninhthuan.gov.vn

36

Ban Tuyên giáo

bantgtuy@ninhthuan.gov.vn

37

Bộ Chỉ huy Biên phòng

bochbp@ninhthuan.gov.vn

38

Bộ chỉ huy quân sự

bochqs@ninhthuan.gov.vn

39

Ban Quản lý Khu công nghiệp

bqlkcnnt@ninhthuan.gov.vn

40

BQL rừng Sông sắt

bqlrss@ninhthuan.gov.vn

41

BQL rừng Thuận Bắc

bqlrungthuanbac@ninhthuan.gov.vn

42

BQL Thuỷ sản

bqlkhaithac@ninhthuan.gov.vn

43

Chi cục HTX PTNT

cchtxptnt@ninhthuan.gov.vn

44

Hội chữ thập đỏ

hoictd@ninhthuan.gov.vn

45

Hội Liên hiệp Phụ nữ

hoiphunutinh@ninhthuan.gov.vn

46

Hội Nông dân

hoind@ninhthuan.gov.vn

47

Liên đoàn lao động tỉnh

ldldtinh@ninhthuan.gov.vn

48

Liên minh HTX

lmhtx@ninhthuan.gov.vn

49

Ngân hàng Nhà nước

nghnn@ninhthuan.gov.vn

50

Tỉnh đoàn

tinhdoan@ninhthuan.gov.vn

51

Trung tâm xúc tiến ĐTTM

ntitpc@ninhthuan.gov.vn

52

Trường chính trị

trctri@ninhthuan.gov.vn

53

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

ubkttuy@ninhthuan.gov.vn

54

Văn phòng Tỉnh ủy

vptuy@ninhthuan.gov.vn

55

Viện kiểm sát tỉnh

vks_ninhthuan@ninhthuan.gov.vn

56

VP. ĐBQH và HĐND

dbqhhdnd@ninhthuan.gov.vn

57

VP.Ủy ban nhân dân tỉnh

vpubnd@ninhthuan.gov.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Email Công chức sở(05/08/2016 2:09 SA)

Công bố người phát ngôn(20/05/2014 2:11 SA)

Danh bạ điện thoại(06/05/2014 2:10 SA)

Danh sách email khuyến công(06/05/2014 2:10 SA)

Tổ chức Bộ máy(11/05/2010 12:22 SA)