4 người đang online
°

Đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2012

Đăng ngày 04 - 04 - 2012
Lượt xem: 90
100%

Triển khai thực hiện Thông tư số 35/2010/TT-BCT ngày 12/11/2010 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Năm 2012 là năm đầu tiên Cục Công nghiệp địa phương tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp khu vực theo quy định tại Thông tư số 35/2010/TT-BCT; Thời gian và địa điểm dự kiến sẽ tổ chức lồng ghép với các Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cụ thể như sau:

 

Triển khai thực hiện Thông tư số 35/2010/TT-BCT ngày 12/11/2010 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Năm 2012 là năm đầu tiên Cục Công nghiệp địa phương tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp khu vực theo quy định tại Thông tư số 35/2010/TT-BCT; Thời gian và địa điểm dự kiến sẽ tổ chức lồng ghép với các Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cụ thể như sau:

+ Khu vực miền Bắc: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/7/2012.

+ Khu vực miền miền Trung – Tây Nguyên: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/5/2012.

+ Khu vực miền Nam: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10/9/2012.

Sở Công Thương Ninh Thuận đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Trung tâm): Trên cơ sở kết quả bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2011, tiến hành tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và hoàn tất hồ sơ cho 4 sản phẩm tiêu biểu (1 sản phẩm dệt thổ cẩm, 1 sản phẩm gốm Bàu Trúc và 2 sản phẩm rượu vang nho) đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp khu vực (theo quy định tại Thông tư số 35/2010/TT-BCT) được tổ chức tại tại tỉnh Phú Yên, thời gian từ ngày 15/6 đến ngày 20/6/2012 thông qua Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên./.

                                                                                                PHÒNG QLCN

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quy định về ghi nhãn và hàm lượng tái chế sản phẩm nhựa tại Canada – Một rào cản thương mại mới(08/05/2023 10:17 SA)

Tra cứu danh ba điện thoai(24/04/2012 1:07 SA)

Danh sách các doanh nghiệp có website(01/05/2011 12:36 SA)

Y tế hỗ trợ xã hội(05/05/2010 12:21 SA)

Hành chính dịch vụ hỗ trợ(05/05/2010 12:21 SA)