56 người đang online
°

Danh bạ email công chức sở

100%

DANH BẠ EMAIL

Sở Công Thương – Đơn vị trực thuộc

  1. Sở Công Thương: soct@ninhthuan.gov.vn

 

Giám Đốc

Võ Đình Vinh

 

vodinhvinh@ninhthuan.gov.vn

 

Phó Giám đốc

 

 

 

 

 

Đạo Văn Rớt

 

vanrot@ninhthuan.gov.vn 

davaro1973@yahoo.com.vn

 

 

Trần Quốc Sanh

 

sanhtq@ninhthuan.gov.vn

 

A. Phòng QLTM:

pqltm@ninhthuan.gov.vn

TP

phongqltm@yahoo.com

vantmdl@yahoo.com

1

Đinh Thị Tường Vân

TP

tuongvan@ninhthuan.gov.vn

vantmdl@yahoo.com

 

 

 

 

 

2

Trần Thị Phong

CV

ttphong@ninhthuan.gov.vn

 

3

Huỳnh Hữu Tinh

CV

huutinh@ninhthuan.gov.vn

 

4

Nguyễn Văn Nhân

CV

vannhan@ninhthuan.gov.vn

 

5

Nguyễn Văn Nhân

CV

vannhan@ninhthuan.gov.vn

 

C. Phòng QLCN:

pqlcn@ninhthuan.gov.vn

 

 

 

1

Nguyễn Văn Kết

TP

vanket@ninhthuan.gov.vn

Vanket16366@yahoo.com.vn

2

Huỳnh Thái Vũ

CV

thaivu@ninhthuan.go.vn

huynhthaivu1979@yahoo.com.vn

3

Võ Hùng

PTP

vohung@ninhthuan.gov.vn

 

4

Phan Sỹ Ngọc Huân

CV

ngochuan@ninhthuan.gov.vn

 

5

Nguyễn Trung Hiếu

CV

trunghieu@ninhthuan.gov.vn

 

6

Nguyễn Hữu Khải

CV

vhuukhai@ninhthuan.gov.vn

 

7

Nguyễn Thị Kim Toàn

CV

kimtoan@ninhthuan.gov.vn

five-friends-t@yahoo.com

8

Trần Thị Ngân Hà

CV

nganha@ninhthuan.gov.vn

 

9

Nguyễn Trung Tuyến

CV

 

 

E. Văn Phòng Sở

vpsct@ninhthuan.gov.vn

 

 

 

1

Phan Thị Ánh Nguyệt

CVP

pt_anhnguyet@ninhthuan.gov.vn

pnguyet73@yahoo.com

2

Phan Thị Kim Ngân

PTP

kimngan@ninhthuan.gov.vn

ngansct@yahoo.com.vn   

3

Nguyễn Thị Hoài Ân

VT

hoaian@ninhthuan.gov.vn

 

4

Hổ Vạn Niên

CV

vannien@ninhthuan.gov.vn

 

5

Nguyễn Văn Thôi

Kế toán

vanthoi@ninhthuan.gov.vn

 

6

Phan Ngọc Thông

CV

ngocthong@ninhthuan.gov.vn

pntpr@yahoo.com pntpr79@gmail.com

7

Trần Nguyên Vũ

PTP

nguyenvu@ninhthuan.gov.vn

 

 8

 Đổ Minh Sáu

 CV

 

 

D. Thanh tra

 

 

 

 

1

Phan Văn Luông

CTT

vanluong@ninhthuan.gov.vn

vanluongpr@gmail.com

2

Huỳnh Chơn Thành

TTra

chonthanh@ninhthuan.gov.vn

huynhchonthanh@gmail.com

3

Lưu Thanh Hùng

Cv

lthung@ninhthuan.gov.vn

 

4

Quảng Thị Như­ Tâm

PCTTr

nhutam@ninhthuan.gov.vn

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email chính

Email phụ

 1

 Phạm Thanh Bình

Giám đốc

Binh_khuyencongnt@yahoo.com.vn

 

2

Dương Văn Sơn

Phó Giám đốc

Vanson_ttkcnt@yahoo.com.vn

 

3

Nguyễn Thị Sơn Hải

TP. HC-TH

Sonhai_khuyencongnt@yahoo.com.vn

 

4

Võ Thái Văn

Chuyên viên

Vothaivan@gmail.com

 

5

Bùi Thị Thúy Nga

Kế toán

Ngakcnt@yahoo.com.vn

 

6

Võ Thị Hoài Thu

Chuyên viên

hoaithu130388@yahoo.com.vn

 

7

Nguyễn Việt Triều

Chuyên viên

viettrieuit@gmail.com

 

8

Đắc Hùng tuấn

Chuyên viên

Hungtuan72@yahoo.com.vn

 

9

Đoàn Thị Hồng Thái

Cchuyên viên

thainl_2586@yahoo.com

 

10

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

Haqb84@gmail.com

 

11

Lê Đức Tài

Chuyên viên

leetaif87@gmail.com