61 người đang online
°

Thông tin về hoạt động quảng bá sản phẩm đến các đối tác thuộc thị trường Halal toàn cầu

Đăng ngày 10 - 08 - 2023
Lượt xem: 64
100%

Bộ Ngoại giao quan tâm hỗ trợ quảng bá sản phẩm của tỉnh Ninh Thuận đến các đối tác thuộc thị trường Halal toàn cầu thông qua các hoạt động

 

Nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cơ hội cho các tổ chức, Doanh nghiệp của tỉnh Ninh Thuận quảng bá, giới thiệu, kết nối với thị trường Halal. Tỉnh Ninh Thuận đang triển khai hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại:

1. Đề xuất Bộ Ngoại giao quan tâm hỗ trợ quảng bá sản phẩm của tỉnh Ninh Thuận đến các đối tác thuộc thị trường Halal toàn cầu thông qua các hoạt động: (1) Những cuộc làm việc, tiếp khách, chiêu đãi, sự kiện đối ngoại của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ với các đối tác nước ngoài, tập đoàn, doanh nghiệp thuộc thị trường Halal toàn cầu; (2) Phòng trưng bày sản phẩm Việt Nam của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước Hồi giáo; (3) Tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các sự kiện Halal thường niên như: Algeria Food Expo, Dubai Guffood, Dubai International Expo, Qatar FoodEx, Saudi International Halal Expo, World Halal Summit Istabul, Halal Qatar Festival, South Africa Halal Trade, Logistics Manufacturing Expo,…

Hình thức tham gia: Các tổ chức, Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia gửi đăng ký về Sở Công Thương để tổng hợp và tham mưu văn bản của UBND tỉnh gửi đến Bộ Ngoại giao danh sách đơn vị, sản phẩm tham gia xúc tiến thị trường Halal. Trên cơ sở danh sách được thống nhất hỗ trợ công tác quảng bá; các tổ chức, Doanh nghiệp gửi mẫu sản phẩm và thông tin giới thiệu về sản phẩm (clip, file ấn phẩm…) tới Vụ Trung Đông - Châu Phi, Bộ Ngoại giao để hỗ trợ, giúp đưa sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu tại các sự kiện.

2. Thông tin và đề xuất nhu cầu với Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria và Brunei triển khai kết nối B2B trực tuyến giữa cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận với cộng đồng doanh nghiệp của các nước thuộc thị trường Halal toàn cầu.

Hình thức tham gia: Các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Ninh Thuận tham gia Hội nghị kết nối B2B trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận (tổ chức tập trung); doanh nghiệp của các nước thuộc thị trường Halal toàn cầu tham gia trực tuyến tại điểm cầu của các nước (dự kiến tổ chức cuối tháng 8/2023).

          Sở Công Thương triển khai cập nhật nhu cầu, đăng ký của các tổ chức, Doanh nghiệp, để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh danh sách đơn vị, sản phẩm tham gia xúc tiến thị trường Halal toàn cầu.

Thời gian đăng ký: Các tổ chức, Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia gửi đăng ký về Sở Công Thương trước ngày 14/8/2023

Đầu mối liên hệ Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận: Bà Trần Thị Phong-Phó TP.QLTM (điện thoại: 0259.3838592, di động: 0765490967).

TTP

Tin liên quan

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TỈNH NINH THUẬN(28/09/2023 10:50 SA)

HƯỞNG ỨNG THAM GIA CUỘC THI TRỰC TUYẾN “BÌNH CHỌN SẢN PHẨM OCOP NINH THUẬN YÊU THÍCH” NĂM 2023(29/08/2023 8:36 SA)

THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN “BÌNH CHỌN SẢN PHẨM OCOP NINH THUẬN YÊU THÍCH” NĂM 2023(29/08/2023 8:40 SA)

Tham luận: Giải pháp thị trường và chuỗi ngành hàng phát triển Nho hướng đến xuất khẩu(10/08/2023 2:46 CH)

ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH NINH THUẬN (SANPHAMNINHTHUAN.VN)(28/07/2023 8:22 SA)

Tin mới nhất

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TỈNH NINH THUẬN(28/09/2023 10:50 SA)

HƯỞNG ỨNG THAM GIA CUỘC THI TRỰC TUYẾN “BÌNH CHỌN SẢN PHẨM OCOP NINH THUẬN YÊU THÍCH” NĂM 2023(29/08/2023 8:36 SA)

THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN “BÌNH CHỌN SẢN PHẨM OCOP NINH THUẬN YÊU THÍCH” NĂM 2023(29/08/2023 8:40 SA)

Tham luận: Giải pháp thị trường và chuỗi ngành hàng phát triển Nho hướng đến xuất khẩu(10/08/2023 2:46 CH)

ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH NINH THUẬN (SANPHAMNINHTHUAN.VN)(28/07/2023 8:22 SA)