194 người đang online
°

Phòng chống tham nhũng 2023

Đăng ngày 05 - 06 - 2023
Lượt xem: 43
100%

KẾ HOẠCH 2561//KH-SCT Ninh Thuận, ngày18 tháng 01 năm 2023 Triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của năm 2022. BÁO CÁO 51/BC-SCT Ninh Thuận, ngày 09 tháng 01 năm 2023 Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022

 

KẾ HOẠCH   2561//KH-SCT Ninh Thuận, ngày18  tháng 01 năm 2023 Triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của năm 2022.

BÁO CÁO 51/BC-SCT Ninh Thuận, ngày 09 tháng 01 năm 2023 Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022


kế hoạch 2561 về kê khai, kiểm soát tài sản năm 2022.pdf | báo cáo 53 về kết quả kê khai tài sản thu nhập năm 2022-đã gộp.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất