44 người đang online
°

Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023

Đăng ngày 01 - 02 - 2023
Lượt xem: 153
100%

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2924/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023

 

Ngày 28 tháng 12 năm 2022 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2924/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023. Theo đó, danh mục các đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023 gồm 113 đề án, với tổng kinh phí được phê duyệt là 135 tỷ đồng. Trong đó:

Nội dung phát triển ngoại thương có 76 đề án, kinh phí phê duyệt là 102,2 tỷ đồng với các nội dung thực hiện như: tổ chức tham gia hội chợ triển lãm quốc tế ở nước ngoài; tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế tại Việt Nam đối với sản phẩm xuất khẩu; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng số, kết hợp trực tiếp và trực tuyến; tổ chức đoàn giao dịch thương mại ở nước ngoài; tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch để mua hàng; tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam về ngành hàng xuất khẩu; kết nối giao thương tại Việt Nam giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại; xây dựng và phát hành thông tin, cơ sở dữ liệu về sản phẩm, ngành hàng, thị trường; tổ chức tuyên truyền, quảng bá ngành hàng.

Nội dung phát triển thị trường trong nước có 37 đề án, kinh phí phê duyệt là 32,8 tỷ đồng với các nội dung thực hiện như: tổ chức các hội chợ, triển lãm cấp vùng; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa Việt Nam đến người tiêu dùng; sự kiện xúc tiến thương mại trong nước tổng hợp; các lớp tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến thương mại…

(Đính kèm Quyết định số 2924/QĐ-BCT)

TTP


_QDBCT_2023_293_Chtrinh XTTM cap QG.pdf

Tin liên quan

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc...(27/02/2024 10:27 SA)

Triển khai thông tin về Đoàn khảo sát, giao dịch thương mại và đầu tư tại Australia 2024(05/02/2024 4:03 CH)

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TỈNH NINH THUẬN(28/09/2023 10:50 SA)

HƯỞNG ỨNG THAM GIA CUỘC THI TRỰC TUYẾN “BÌNH CHỌN SẢN PHẨM OCOP NINH THUẬN YÊU THÍCH” NĂM 2023(29/08/2023 8:36 SA)

THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN “BÌNH CHỌN SẢN PHẨM OCOP NINH THUẬN YÊU THÍCH” NĂM 2023(29/08/2023 8:40 SA)

Tin mới nhất

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc...(27/02/2024 10:27 SA)

Triển khai thông tin về Đoàn khảo sát, giao dịch thương mại và đầu tư tại Australia 2024(05/02/2024 4:03 CH)

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TỈNH NINH THUẬN(28/09/2023 10:50 SA)

HƯỞNG ỨNG THAM GIA CUỘC THI TRỰC TUYẾN “BÌNH CHỌN SẢN PHẨM OCOP NINH THUẬN YÊU THÍCH” NĂM 2023(29/08/2023 8:36 SA)

THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN “BÌNH CHỌN SẢN PHẨM OCOP NINH THUẬN YÊU THÍCH” NĂM 2023(29/08/2023 8:40 SA)