101 người đang online
°

Nhưng quy định mới về Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra theo Thông tư 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra.

Đăng ngày 14 - 11 - 2023
Lượt xem: 26
100%

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 01/2023/TT-TTCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra

 

Ngày 01/11/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 01/2023/TT-TTCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra. Theo đó, Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra sẽ thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-TTCP như sau:

TT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức

Cấp Trung ương

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Thanh tra viên cao cấp về công tác thanh tra

Thanh tra viên cao cấp

x

   

2

Thanh tra viên chính về công tác thanh tra

Thanh tra viên chính

x

x

 

3

Thanh tra viên về công tác thanh tra

Thanh tra viên

x

x

x

4

Chuyên viên cao cấp về công tác thanh tra

Chuyên viên cao cấp

x

   

5

Chuyên viên chính về công tác thanh tra

Chuyên viên chính

x

x

 

6

Chuyên viên về công tác thanh tra

Chuyên viên

x

x

x

7

Thanh tra viên cao cấp về tiếp công dân và xử lý đơn

Thanh tra viên cao cấp

x

   

8

Thanh tra viên chính về tiếp công dân và xử lý đơn

Thanh tra viên chính

x

x

 

9

Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý đơn

Thanh tra viên

x

x

x

10

Chuyên viên cao cấp về tiếp công dân và xử lý đơn

Chuyên viên cao cấp

x

   

11

Chuyên viên chính về tiếp công dân và xử lý đơn

Chuyên viên chính

x

x

 

12

Chuyên viên về tiếp công dân và xử lý đơn

Chuyên viên

x

x

x

13

Thanh tra viên cao cấp về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra viên cao cấp

x

   

14

Thanh tra viên chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra viên chính

x

x

 

15

Thanh tra viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra viên

x

x

x

16

Chuyên viên cao cấp về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chuyên viên cao cấp

x

   

17

Chuyên viên chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chuyên viên chính

x

x

 

18

Chuyên viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chuyên viên

x

x

x

19

Thanh tra viên cao cấp về phòng, chống tham nhũng

Thanh tra viên cao cấp

x

   

20

Thanh tra viên chính về phòng, chống tham nhũng

Thanh tra viên chính

x

x

 

21

Thanh tra viên về phòng, chống tham nhũng

Thanh tra viên

x

x

x

22

Chuyên viên cao cấp về phòng, chống tham nhũng

Chuyên viên cao cấp

x

   

23

Chuyên viên chính về phòng, chống tham nhũng

Chuyên viên chính

x

x

 

24

Chuyên viên về phòng, chống tham nhũng

Chuyên viên

x

x

x

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra

Cụ thể tại Điều 8 Luật Thanh tra 2022 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra như sau:

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; lạm quyền trong quá trình tiến hành thanh tra.

- Thanh tra không đúng thẩm quyền, không đúng với nội dung quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt.

- Cố ý không ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp luật phải tiến hành thanh tra; bao che cho đối tượng thanh tra; cố ý kết luận sai sự thật; kết luận, quyết định, xử lý trái pháp luật; không kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua thanh tra đến cơ quan điều tra để xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

- Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ trong hoạt động thanh tra.

- Tiết lộ thông tin, tài liệu liên quan đến cuộc thanh tra khi kết luận thanh tra chưa được công khai.

- Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra; tác động làm sai lệch kết quả thanh tra, kết luận, kiến nghị thanh tra.

- Không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp không kịp thời, không đầy đủ, không trung thực, thiếu chính xác; chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra.

- Chống đối, cản trở, mua chuộc, đe dọa, trả thù, trù dập người tiến hành thanh tra, người thực hiện giám sát, người thực hiện thẩm định, người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra.

- Hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của luật.

(Đính kèm Thông tư 01/2023/TT-TTCP ngày 18/12/2023 của TTCP)

Thanh Hùng

Tin liên quan

Kết quả kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023(16/10/2023 4:32 CH)

Thanh tra liên ngành lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh...(18/09/2023 8:09 SA)

Thanh tra liên ngành lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh...(10/08/2023 8:19 SA)

QUY CHẾ PHỐI HỢP XỬ LÝ ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI ĐẾN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ XI, NHIỆM KỲ...(24/07/2023 10:56 SA)

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện...(07/07/2023 4:41 CH)

Tin mới nhất

Kết quả kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023(16/10/2023 4:32 CH)

Thanh tra liên ngành lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh...(18/09/2023 8:09 SA)

Thanh tra liên ngành lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh...(10/08/2023 8:19 SA)

QUY CHẾ PHỐI HỢP XỬ LÝ ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI ĐẾN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ XI, NHIỆM KỲ...(24/07/2023 10:56 SA)

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện...(07/07/2023 4:41 CH)