24 người đang online
°

PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP NHẰM ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH NINH THUẬN

Đăng ngày 05 - 01 - 2023
Lượt xem: 117
100%

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bổ sung Cụm công nghiệp Phước Minh 1 và Phước Minh 2 vào Quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 

 

Ngày 31/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bổ sung Cụm công nghiệp Phước Minh 1 và Phước Minh 2 vào Quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định gồm có 3 điều, với những nội dung chủ yếu của Quyết định như sau:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Cụm công nghiệp Phước Minh 1 và Phước Minh 2 vào Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với các nội dung sau:

1. Cụm công nghiệp Phước Minh 1:

- Tên gọi: Cụm công nghiệp Phước Minh 1.

- Địa điểm: Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Diện tích: 75 ha.

- Ngành nghề hoạt động: Cụm công nghiệp chuyên ngành, tập trung các ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm hóa chất sau muối, sản xuất các sản phẩm Xút (NaOH), EDC và nguyên liệu nhựa PVC.

2. Cụm công nghiệp Phước Minh 2:

- Tên gọi: Cụm công nghiệp Phước Minh 2.

- Địa điểm: Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Diện tích: 26 ha.

- Ngành nghề hoạt động: Đa ngành, tập trung các ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ plastic, mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh, khai thác muối (nghiền, tẩy rửa và tinh chế muối phục vụ cho sản xuất), dịch vụ, kho bãi; các ngành công nghiệp ít gây ô nhiễm, dịch vụ khác...

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, hoàn thiện phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                Quyết định này nhằm sớm triển khai kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Minh 1 và Phước Minh 2 thuộc địa bàn huyện Thuận Nam phục vụ tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội phía Nam của tỉnh Ninh Thuận, tạo điều kiện thu hút đầu tư dự án thứ cấp vào Cụm công nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển cảng biển tổng hợp Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận.

.   PQLCN

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  CÔNG BỐ BỔ SUNG CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC MINH 1 VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC MINH 2 VÀO QUY HOẠCH PHÁT...(05/01/2023 4:01 CH)

  Tin mới nhất

  CÔNG BỐ BỔ SUNG CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC MINH 1 VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC MINH 2 VÀO QUY HOẠCH PHÁT...(05/01/2023 4:01 CH)

  Sở Công thương tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong...(08/11/2021 4:42 SA)

  Vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa thủy điện góp phần phòng chống thiên tai(05/04/2021 4:35 SA)

  HỘI THẢO PHỐI HỢP QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN(28/03/2021 4:34 SA)

  Tổ chức Hội thảo khoa học Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm phát triển Ninh Thuận thành Trung tâm...(19/10/2020 4:25 SA)