23 người đang online
°

Sở Công thương tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến hạt điều tại các công ty, doanh nghiệp được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 08 - 11 - 2021
Lượt xem: 91
100%

Sở Công thương đã thành lập Hội đồng và tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến hạt điều tại các công ty, doanh nghiệp được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

 

Sở Công thương đã thành lập Hội đồng và tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến hạt điều tại các công ty, doanh nghiệp được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

Ngày 05/11/2021, Sở Công thương đã thành lập Hội đồng và tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến hạt điều tại các công ty, doanh nghiệp được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi nghiệm thu có Lãnh đạo Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương; Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Lãnh đạo UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và Lãnh đạo Công ty được hỗ trợ đề án. (Công ty TNHH Long Sơn-BLB, công ty TNHH Hoàng Bảo Tường, công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Hưng Phát Ninh Thuận).

Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong trong chế biến hạt điều (được phê duyệt tại Quyết định số 3536/QĐ-BCT ngày 30/12/2020) cho các Công ty TNHH Long Sơn-BLB được hỗ trợ Máy cắt tách vỏ cứng hạt điều với tổng kinh phí là 670 triệu đồng (trong đó, kinh phí từ nguồn khuyến công quốc gia là 300 triệu đồng); công ty TNHH Hoàng Bảo Tường được hỗ trợ Máy phân loại màu hạt điều với tổng kinh phí 870 triệu đồng (trong đó, kinh phí từ nguồn khuyến công quốc gia là 300 triệu đồng); công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Hưng Phát Ninh Thuận được hỗ trợ Máy tách màu, phân loại gạo, hạt điều với tổng kinh phí 413,5 triệu đồng (trong đó, kinh phí từ nguồn khuyến công quốc gia là 200 triệu đồng). Hoàn thành đúng theo yêu cầu của Hợp đồng số 27/HĐ-CTĐP, ngày 15/9/2021, tại các Phụ lục số 1,2, 3; phù hợp với mục tiêu, nội dung, đối tượng thực hiện đề án theo quy định; đơn vị thụ hưởng đã lựa chọn đơn vị cung ứng phù hợp và đã cung cấp đúng, đầy đủ, số lượng cũng như chất lượng và hiệu quả; đơn vị thụ hưởng đã phối hợp thực hiện tốt theo quy định.

Hội đồng thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong trong chế biến hạt điều. Đồng thời Hội đồng nhắc nhơt các đơn vị thụ hưởng bảo quản tốt và tăng cường sử dụng để phát huy hiệu quả máy móc thiết bị tiên tiến được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia. Kính đề nghị Cục Công thương địa phương sớm chuyển kinh phí hỗ trợ để kết thúc thực hiện Đề án theo quy định.

 Việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến hạt điều giúp cho doanh nghiệp hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và mang lại hiệu quả trong sản xuất cho doanh nghiệp, qua đó góp phần tăng năng lực sản xuất cho doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong và ngoài nước; việc đổi mới máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến là phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay, cũng là chủ trương của tỉnh trong thời gian tới.

 PQLCN

Tin liên quan

Tin mới nhất

PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP NHẰM ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH NINH...(05/01/2023 2:14 CH)

CÔNG BỐ BỔ SUNG CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC MINH 1 VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC MINH 2 VÀO QUY HOẠCH PHÁT...(05/01/2023 4:01 CH)

Vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa thủy điện góp phần phòng chống thiên tai(05/04/2021 4:35 SA)

HỘI THẢO PHỐI HỢP QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN(28/03/2021 4:34 SA)

Tổ chức Hội thảo khoa học Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm phát triển Ninh Thuận thành Trung tâm...(19/10/2020 4:25 SA)