5 người đang online
°

Một số điểm mới của Thông tư số 06/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Đăng ngày 26 - 11 - 2021
Lượt xem: 23
100%

Tổ chức đoàn thanh tra gồm: Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn (nếu cần thiết); thành viên Đoàn thanh tra.

 

Tổ chức đoàn thanh tra gồm: Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn (nếu cần thiết); thành viên Đoàn thanh tra.

  Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Thông tư bao gồm 7 chương, 52 điều trong đó quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Cụ thể:

Tổ chức đoàn thanh tra gồm: Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn (nếu cần thiết); thành viên Đoàn thanh tra.

Chuẩn bị thanh tra gồm: Thu thập thông tin, tài liệu để chuẩn bị thanh tra; Ban hành quyết định thanh tra; Xây dựng, phê duyệt, phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra; Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo; Thông báo về việc công bố quyết định thanh tra.

Tổ chức thực hiện cuộc thanh tra gồm: Công bố quyết định thanh tra; Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra; Kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu; Kết thúc thanh tra trực tiếp tại nơi được thanh tra.

Kết thúc cuộc thanh tra: Quy định về thời gian, trách nhiệm xây dựng báo cáo kết qua thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra, ban hành kết luận thanh tra và công bố công khai kết luận thanh tra.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định trách nhiệm giám sát hoạt động Đoàn Thanh tra; phân nhóm đối với hồ sơ thanh tra, việc lập, bàn giao lưu giữ hồ sơ thanh tra.

Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định rõ các trường hợp không được tham gia Đoàn thanh tra và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì cuộc thanh tra có trách nhiệm kiểm tra, rà soát để phát hiện các trường hợp không được tham gia Đoàn thanh tra trước khi trình Người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2021./.

 

Thanh Hùng

Tin liên quan

Tin mới nhất

10 điểm mới nổi bật của Luật Thanh tra 2022(09/02/2023 9:42 SA)

Kiểm tra bán hàng bình ổn phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão(31/01/2023 8:55 SA)

THANH TRA LIÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023(18/01/2023 9:06 SA)

Một số điểm mới củaThông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy...(26/11/2021 4:43 SA)

Một số điểm mới của Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Chính phủ quy định quy trình...(26/11/2021 4:43 SA)