20 người đang online
°

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Đăng ngày 10 - 06 - 2021
Lượt xem: 5
100%

Do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

 

Do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Vì thế trong 6 tháng đầu năm 2021 việc thực hiện công tác thanh tra gặp một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, với việc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 tốt trong thời gian vừa qua của Chính phủ và tỉnh Ninh Thuận, trong 6 tháng đầu năm 2021 Sở Công Thương đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao, thực hiện được 5/14 cuộc thanh tra, đạt 34% Kế hoạch đề ra trong năm. Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã chủ động, chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra hoạt động tại các đơn vị và doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc quán triệt, tuyên truyền công tác chủ động phòng, chống dịch bệnh, việc tổ chức vệ sinh, khử khuẩn môi trường làmviệc, khai báo y tế, đeo khẩu trang,…, kết quả cụ thể:

- Tổng số cuộc thực hiện: 05 cuộc (trong đó: 04 cuộc thanh tra, 01 cuộc kiểm tra);

- Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu:

+ 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tại: 05 doanh nghiệp;

+ 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực hoạt động điện lực tại: 04 doanh nghiệp;

+ 01 cuộc trong lĩnh vực an toàn khai thác khoáng sản: 03 doanh nghiệp;

+ 02 cuộc kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại: 12 doanh nghiệp (theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Thuận).

- Số cuộc đã ban hành kết luận: 04 cuộc (vì có 01 cuộc kiểm tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nên Đoàn thanh tra chỉ báo cáo kết quả thực hiện và xử lý theo quy định).

- Số tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra: 24 đơn vị, doanh nghiệp.

- Số tổ chức, cá nhân vi phạm: 03 tổ chức, cá nhân;

- Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: chủ yếu trong lĩnh vực hoạt động điện lực và vật liệu nổ công nghiệp;

+ Về kinh tế: không có;

+ Về xử lý vi phạm:

-   Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 03 quyết định (trong đó: 02 tổ chức, 01 cá nhân);

-   Số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 132.500.000 đồng (trong đó Thanh tra Sở xử phạt 02 trường hợp là 22.500.000, trường hợp còn lại do vượt thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nên Thanh tra Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt theo thẩm quyền quy định với số tiền là 110.000.000 đồng);;

Ngoài ra, Sở Công Thương còn phối hợp với các Sở, ban, ngành thực hiện kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021; Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu (Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 1539/QĐ-BCD389 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Ninh Thuận).

Qua kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy đa số các Doanh nghiệp đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật: có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động theo lĩnh vực được cấp, cơ sở, vật chất và trang thiết bị đáp ứng theo quy định,… Bên cạnh những Doanh nghiệp chấp hành tốt thì vẫn còn một số Doanh nghiệp chưa thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện. Theo đó, Đoàn thanh tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý đối với doanh nghiệp này theo quy định.

Ngoài ra, trong quá trình thanh tra, kiểm tra Sở Công Thương cũng lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến với Doanh nghiệp. Góp phần nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thanh Hùng

Tin liên quan

Tin mới nhất

10 điểm mới nổi bật của Luật Thanh tra 2022(09/02/2023 9:42 SA)

Kiểm tra bán hàng bình ổn phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão(31/01/2023 8:55 SA)

THANH TRA LIÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023(18/01/2023 9:06 SA)

Một số điểm mới củaThông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy...(26/11/2021 4:43 SA)

Một số điểm mới của Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Chính phủ quy định quy trình...(26/11/2021 4:43 SA)