22 người đang online
°

Họp Hội đồng nghiệm thu Đề án “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước”

Đăng ngày 24 - 03 - 2021
Lượt xem: 202
100%

Sáng ngày 12/3/2021, Sở Công Thương đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, nghiệm thu Đề án “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo

 

Sáng ngày 12/3/2021, Sở Công Thương đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, nghiệm thu Đề án “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo

Sáng ngày 12/3/2021, Sở Công Thương đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, nghiệm thu Đề án “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước” do Ông Võ Đình Vinh – Phó giám đốc phụ trách Sở, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Đề án “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước” được tỉnh Ninh Thuận cụ thể hóa khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023, trong đó Chính phủ chấp thuận chủ trương Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước. Đề án đã được phê duyệt thuyết minh, tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí thực hiện tại Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giao cho Viện Khoa học Năng lượng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức chủ trì thực hiện Sở Công Thương là cơ quan quản lý Đề án.

            Đề án được thực hiện trong khoảng thời gian 12 tháng, mặc dù bị ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid 19 trong năm 2020, đơn vị tư vấn (Viện Khoa học Năng lượng) đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Hợp đồng đã ký kết, đảm bảo đúng theo yêu cầu, mục tiêu, khối lượng và chất lượng, giao nộp đủ sản phẩm cho cơ quan quản lý. Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn, mang tính chất chuyên môn cao và lĩnh vực mới, chưa có tiền lệ về Mô hình Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước nên Đề án không tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót, chưa đáp ứng như kỳ vọng của Hội đồng nghiệm thu, do đó Đề án nhận được rất nhiều ý kiến phản biện, góp ý của các thành viên tham gia dự họp nhằm mục đích để làm sáng tỏ vấn đề Ninh Thuận cần phải làm cụ thể những gì, theo lộ trình cụ thể như thế nào và cần chuẩn bị những điều kiện gì (cứng và mềm) để có thể phát triển Ninh Thuận trở thành TTNLTT của cả nước đúng như kỳ vọng.

Kết luận cuộc họp, thông qua kết quả bỏ phiếu, Ông Võ Đình Vinh - Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương, Phó Chủ tịch Hội đồng đã thay mặt Hội đồng kết luận Đề án này Đạt yêu cầu nghiệm thu nhưng với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung. Có 04 nội dung lớn mà tư vấn cần phải nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện trước khi Đề án đủ điều kiện trình UBND, Tỉnh ủy thông qua:

(1) Đề án này cần được cụ thể hóa bằng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước. Trong đó, cần nêu rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách để thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030.

(2) Mô hình Trung tâm năng lượng tái tạo quốc gia của Ninh Thuận cần bổ sung làm rõ khái niệm, bản chất, nội hàm bên trong Trung tâm NLTT quốc gia; mục đích, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy tắc, cơ chế vận hành, lộ trình triển khai thực hiện, các chỉ tiêu cần đạt được theo mỗi giai đoạn, các loại công việc cần thực hiện theo lộ trình thời gian; lưu ý các ngành nghề phụ trợ, các ngành dịch vụ phục vụ cho ngành Năng lượng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Trung tâm này ra sao để đảm bảo vận hành bền vững.

(3) Việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá Ninh Thuận là Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, cần bổ sung Tập tài liệu hướng dẫn cách thu thập số liệu, các dữ liệu đầu vào, các công thức, phương pháp tính toán, đánh giá cụ thể 30 tiêu chí một cách dễ hiểu, dễ thực hiện và làm rõ trong các tiêu chí trên thì tiêu chí nào trọng yếu, tác động mạnh nhất đến việc hình thành Trung tâm NLTT.

(4) Đối với Báo cáo tổng kết đề án cần cơ cấu lại bố cục cho phù hợp theo Mẫu của 01 Đề tài, bổ sung phần mở đầu nêu sự cần thiết việc lập Đề án, mục tiêu tổng quát và những mục tiêu cụ thể của Đề án cần phải đạt được, đánh giá mức độ hoàn thành các nội dung, mức độ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra và quan trọng nhất là phần Kết luận phải chốt lại vấn đề Ninh Thuận cần chuẩn bị những điều kiện để có thể phát triển trở thành TTNLTT của cả nước.

Các ý kiến trên đây đã được đơn vị tư vấn tiếp thu và hứa sẽ sớm hoàn thiện trình cho Tỉnh trong tháng 3/2021./.  TT TT CN & TM

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chính thức được...(16/05/2023 3:41 CH)

Hội nghị tham vấn quốc tế về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...(08/05/2023 10:10 SA)

Công ty cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận tổ chức Lễ Khánh thành dự án Nhà máy điện mặt...(24/06/2020 4:20 SA)

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng...(29/05/2019 3:56 SA)

Dự án Nhà máy điện gió thứ 2 của tỉnh Ninh Thuận tổ chức Khánh thành(16/04/2019 3:53 SA)