15 người đang online
°

Triển khai Nghị định 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Đăng ngày 12 - 08 - 2019
Lượt xem: 1
100%

Ngày 01/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

 

Ngày 01/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

Nghị định 59/2019/NĐ-CP gồm 11 Chương, 89 Điều, trong đó quy định chi tiết các điều, khoản sau đây của Luật Phòng, chống tham nhũng: (i) Khoản 1 Điều 15 về trách nhiệm giải trình; (ii) Điều 17 về tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; (iii) Điều 22 về tặng quà và nhận quà tặng; (iv) Điều 23 về kiểm soát xung đột lợi ích; (v) Khoản 4 Điều 25 về vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương; (vi) Khoản 4 Điều 71 về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích hợp pháp khác và việc bồi thường, khôi phụclại quyền, lợi lích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm kết luận người đó không có hành vi tham nhũng;  (vii) Điều 80 về áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; (viii) Điều 81 về thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; (ix) Điều 94 về xử lý vi phạm hành chính khác về phòng, chống nham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

          Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định các biện pháp tổ chức thi hành Luật Phòng, chống nham nhũng, bao gồm: (i) Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 của Luật Phòng, chống tham nhũng; (ii) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức; (iii) chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống nham nhũng; (iv) Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

          Nghị định được áp dụng đối với: (i) Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, dơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát boàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong phòng, chống tham nhũng. (ii) Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước và người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức này thực hiện các quy định tại Chương XII của Nghị định này.

Nghị định 59/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019./.

                                                                                                                        Chơn Thành

Tin liên quan

Tin mới nhất

10 điểm mới nổi bật của Luật Thanh tra 2022(09/02/2023 9:42 SA)

Kiểm tra bán hàng bình ổn phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão(31/01/2023 8:55 SA)

THANH TRA LIÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023(18/01/2023 9:06 SA)

Một số điểm mới củaThông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy...(26/11/2021 4:43 SA)

Một số điểm mới của Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Chính phủ quy định quy trình...(26/11/2021 4:43 SA)