8 người đang online
°

Phân công thực hiện luật tiếp cận thông tin

Đăng ngày 03 - 07 - 2018
Lượt xem: 66
100%

 

Phân công người thực hiện

Tin liên quan

Tin mới nhất

Văn bản chĩ đạo - Văn bản pháp quy luật tiếp cận thông tin(03/07/2018 3:40 SA)

Danh mục Thông tin được công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin(20/06/2018 3:40 SA)