51 người đang online
°

Xử lý vỏ bao bì phân bón vô cơ chưa có dấu hợp quy

Đăng ngày 30 - 07 - 2015
Lượt xem: 75
100%

Thông tư 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón. Ngày14/7/2015, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7077/BCT-HC về việc xử lý vỏ bao bì phân bón vô cơ chưa có dấu hợp quy

 

Thông tư 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón. Ngày14/7/2015, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7077/BCT-HC về việc xử lý vỏ bao bì phân bón vô cơ chưa có dấu hợp quy

Nhằm hạn chế thiệt hại và lãng phí số lượng bao bì sản phẩm phân bón vô cơ do chưa có dấu hợp quy đã được in trước thời điểm quy định của Thông tư 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón. Ngày 14/7/2015, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7077/BCT-HC về việc xử lý vỏ bao bì phân bón vô cơ chưa có dấu hợp quy.

Theo đó, các sản phẩm phân bón vô cơ được sản xuất và công bố sản phẩm, hàng hóa theo TCVN, TCCS phù hợp hoặc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài (vỏ bao bì chưa có dấu hợp quy) trước ngày Thông tư số 29/2014/TT-BCT có hiệu lực thi hành (ngày 27 tháng 11 năm 2014) hiện đã và đang lưu thông trên thị trường tiếp tục được lưu hành hết thời hạn sử dụng trên bao bì; Số lượng bao bì đã in TCCS phù hợp, TCVN hoặc tiêu chuẩn nước ngoài còn tồn kho và được sử dụng đến hết ngày 27 tháng 11 năm 2016. Trường hợp sản phẩm đã công bố TCCS, TCVN hoặc tiêu chuẩn nước ngoài hoặc có chứng nhận hợp quy thì được phép bổ sung công bố hợp quy trên bao bì; Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ trong các trường hợp nêu trên báo cáo về Sở Công Thương Ninh Thuận số lượng bao bì chưa có dấu hợp quy, có kế hoạch sản xuất và sử dụng bao bì cũ phù hợp./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sơ kết công tác ngành Công thương 6 tháng đầu năm(10/07/2023 4:00 CH)

Kết quả kiểm tra kiểm soát thị trường tỉnh Ninh Thuận Quý I/2018(04/04/2018 3:33 SA)

Kết quả công tác quản lý thị trường tháng 7/2017(06/08/2017 3:14 SA)

Kết quả công tác quản lý thị trường 6 tháng đầu năm 2017(28/06/2017 3:11 SA)

Kết quả công tác quản lý thị trường Quý I/2017(30/03/2017 3:01 SA)