97 người đang online
°

Giá bán điện áp dụng từ ngày 16 tháng 3 năm 2015.

Đăng ngày 31 - 03 - 2015
Lượt xem: 81
100%

Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,01 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng);

 

Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,01 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng);

Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện. Theo đó:

- Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,01 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng);

- Thời gian áp dụng giá bán điện : từ ngày 16 tháng 3 năm 2015.

Giá bán điện theo từng nhóm đối tượng khách hàng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau:

 

TT

Nhóm đối tượng khách hàng 

Giá bán điện (đồng/kWh)

1

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất

 

1.1

Cấp điện áp từ 110kV trở lên

 

a) Giờ bình thường

1.388

b) Giờ thấp điểm  

869

c) Giờ cao điểm

 2.459

1.2

Cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV

 

a) Giờ bình thường

1.405

b) Giờ thấp điểm 

902

c) Giờ cao điểm

2.556

1.3

Cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22kV

 

a) Giờ bình thường 

1.453

b) Giờ thấp điểm

934

c) Giờ cao điểm

2.637

1.4

Cấp điện áp dưới 6kV

 

a) Giờ bình thường

1.518

b) Giờ thấp điểm

983

c) Giờ cao điểm

2.735

2

Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp

 

2.1

Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

 

2.1.1

Cấp điện áp từ 6kV trở lên 

1.460

2.1.2

Cấp điện áp dưới 6kV

1.557

2.2

Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp

 

2.2.1

Cấp điện áp từ 6kV trở lên

1.606

2.2.2

Cấp điện áp dưới 6kV  

1.671

3

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh

 

3.1

Cấp điện áp từ 22kV trở lên

 

a) Giờ bình thường

2.125

b) Giờ thấp điểm

1.185

c) Giờ cao điểm

3.699

3.2

Cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22kV

 

a) Giờ bình thường

2.287

b) Giờ thấp điểm

1.347

c) Giờ cao điểm

3.829

3.3

 Cấp điện áp dưới 6kV

 

a) Giờ bình thường

 2.320

b) Giờ thấp điểm   

1.412

c) Giờ cao điểm

3.991

4

 Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt

 

4.1

Giá bán lẻ điện sinh hoạt

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 

1.484

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100

 1.533

Bậc 3: Cho kWh từ 101-200  

1.786

Bậc 4: Cho kWh từ 201-300 

2.242

Bậc 5: Cho kWh từ 301-400 

 2.503

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 

2.587

4.2

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

2.141

5

Giá bán buôn điện nông thôn

 

5.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0-50

1.230

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100

1.279

Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 

1.394

Bậc 4: Cho kWh từ 201-300

1.720

Bậc 5: Cho kWh từ 301-400

1.945

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên   

2.028

5.2

Giá bán buôn điện cho mục đích khác 

1.322

6

 Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư

 

6.1

Thành phố, thị xã

 

6.1.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

 

6.1.1.1

Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0-50

1.382

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100

1.431

Bậc 3: Cho kWh từ 101-200

 1.624

Bậc 4: Cho kWh từ 201-300

2.049

Bậc 5: Cho kWh từ 301-400

2.310

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.389

6.1.1.2

Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0-50

1.361

Bậc 2:  Cho kWh từ 51-100

1.410

Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 

1.575

Bậc 4: Cho kWh từ 201-300

1.984

Bậc 5: Cho kWh từ 301-400

2.229

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

 2.333

6.1.2

Giá bán buôn điện cho mục đích khác 

1.333

6.2

Thị trấn, huyện lỵ

 

6.2.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

 

6.2.1.1

Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 

1.332

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100 

1.381

Bậc 3: Cho kWh từ 101-200  

1.539

Bậc 4: Cho kWh từ 201-300

1.941

Bậc 5: Cho kWh từ 301-400 

2.181

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

 2.256

6.2.1.2

Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 

 1.311

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100 

1.360

Bậc 3: Cho kWh từ 101-200

1.503

Bậc 4: Cho kWh từ 201-300

1.856

Bậc 5: Cho kWh từ 301-400

 2.101

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 

2.174

6.2.2

Giá bán buôn điện cho mục đích khác 

1.333

7

Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại- dịch vụ- sinh hoạt

 

7.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0-50  

1.454

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100 

1.502

Bậc 3: Cho kWh từ 101-200

1.750

Bậc 4: Cho kWh từ 201-300

 2.197

Bậc 5: Cho kWh từ 301-400

2.453

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.535

7.2

Giá bán buôn điện cho mục đích khác

 

a) Giờ bình thường  

2.192

b) Giờ thấp điểm 

 1.334

c) Giờ cao điểm

3.771

8

Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp

 

8.1

Giá bán buôn điện tại thanh cái 110kV của trạm biến áp 110kV/35-22-10-6 kV

 

8.1.1

Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100MVA

 

a) Giờ bình thường

1.325

b) Giờ thấp điểm

 846

c) Giờ cao điểm

2.407

8.1.2

Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50MVA đến 100MVA

 

a) Giờ bình thường 

 1.330

b) Giờ thấp điểm

820

c) Giờ cao điểm

2.395

8.1.3

Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50MVA

 

a) Giờ bình thường 

1.324

b) Giờ thấp điểm

 818

c) Giờ cao điểm

 2.379

8.2

Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV

 

8.2.1

Cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV

 

a) Giờ bình thường

1.378

b) Giờ thấp điểm 

  885

c) Giờ cao điểm

2.506

8.2.2

Cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22kV

 

a) Giờ bình thường

1.425

b) Giờ thấp điểm

916

c) Giờ cao điểm

2.586

 

Chi tiết cụ thể của Quyết định số 2256/QĐ-BCT xem tại đây.

(Nguồn: Theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương)

                                                                                                           

Phòng QLĐN

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chính thức được...(16/05/2023 3:41 CH)

Hội nghị tham vấn quốc tế về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...(08/05/2023 10:10 SA)

Họp Hội đồng nghiệm thu Đề án “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của...(24/03/2021 4:34 SA)

Công ty cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận tổ chức Lễ Khánh thành dự án Nhà máy điện mặt...(24/06/2020 4:20 SA)

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng...(29/05/2019 3:56 SA)