6 người đang online
°

25 phần trăm mẫu thủy sản tươi sống dương tính với URE

Đăng ngày 20 - 08 - 2015
Lượt xem: 108
100%

Từ ngày 22/7/2015 đến ngày 31/7/2015, Chi cục Quản lý thị trường đã phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, tiến hành kiểm tra việc sử dụng URE trong chế biến bảo quản, kinh doanh thủy sản tươi sống bằng thiết bị kiểm tra nhanh. Kết quả có 11/44 mẫu, chiếm tỷ lệ 25% số mẫu được kiểm tra dương tính với URE.

Hoạt động mua bán thủy sản tươi sống

 

Từ ngày 22/7/2015 đến ngày 31/7/2015, Chi cục Quản lý thị trường đã phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, tiến hành kiểm tra việc sử dụng URE trong chế biến bảo quản, kinh doanh thủy sản tươi sống bằng thiết bị kiểm tra nhanh. Kết quả có 11/44 mẫu, chiếm tỷ lệ 25% số mẫu được kiểm tra dương tính với URE.

Theo đó, các lực lượng chức năng đã lấy 44 mẫu/41 cơ sở (gồm 08 mẫu Mực và 36 mẫu cá các loại) để kiểm tra bằng thiết bị test nhanh, cụ thể: Bến cá Mỹ Tân 03 mẫu cá; Chợ Khánh Hải 04 mẫu (03 cá, 01 mực); Chợ Mương Cát 03 mẫu cá; Chợ Phan Rang 05 mẫu (03 cá; 02 mực); Chợ Phú Quý 04 mẫu (03 cá, 01 mực); Chợ Phước Mỹ 04 mẫu cá; Chợ Thanh Sơn 04 mẫu cá; Chợ Tháp Chàm 08 mẫu cá; Cơ sở hải sản Nhiên Lễ, Quyên và Hải Dương 03 mẫu mực; DNTN Hà Độ 01 mẫu cá; Siêu thị Coopmart 03 mẫu cá; Vựa hải sản Vũ Duy 02 mẫu (01 cá, 01 mực).

            Kết quả kiểm tra: Âm tính (không có URE) 33 mẫu; Dương tình (Có URE) 11 mẫu (gồm: 10 mẫu cá và 01 mẫu mực). Trong đó: Chợ Khánh Hải 01 mẫu cá/04 mẫu; Chợ Phan Rang 01 mẫu cá/05 mẫu; Chợ Phú Quý 01 mẫu cá/04 mẫu; Chợ Thanh Sơn 02 mẫu cá/04 mẫu; Chợ Tháp Chàm 04 mẫu cá/08 mẫu; Cửa hàng hải sản Hải Dương 01 mẫu mực/01 mẫu; DNTN Hà Độ 01 mẫu cá/01 mẫu. Theo lời khai của các cơ sở kinh doanh nguồn gốc 11 mẫu thủy sản dương tính (Có URE) được thu mua từ Cảng Đông Hải: 09 mẫu (08 mẫu cá, 01 mẫu mực ống); thu mua từ Vĩnh Hy: 01 mẫu cá; thu mua từ Bến cá Mỹ Tân: 01 mẫu cá.

            Theo đánh giá, tỷ lệ mẫu thủy sản có URE là khá cao (25%), điều này cho thấy tình trạng sử dụng URE để bảo quản trong quá trình đánh bắt, kinh doanh thủy sản tươi sống là khá phổ biến; việc sử dụng thiết bị kiểm tra nhanh (test) có hạn chế là không thể phân biệt được URE có trong thủy sản là URE nội sinh hay ngoại sinh, hàm lượng nhiều hay ít; qua kiểm tra chưa xác định được việc sử dụng URE trong bảo quản thủy sản tươi sống là do các đối tượng đánh bắt hay kinh doanh thủy sản; chưa truy xuất được nguồn gốc thủy sản có sử dụng URE là do các đối tượng nào cung cấp (Chủ ghe đánh bắt, các nậu, vựa, …).

            Để hạn chế việc sử dụng URE trong chế biến bảo quản, kinh doanh thủy sản tươi sống, trong thời gian tới các ngành, địa phương và các lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngăn ngừa việc sử dụng URE hoặc chất phụ gia cấm, ngoài danh mục được phép sử dụng trong bảo quản, kinh doanh thủy sản, đặc biệt chú ý các đối tượng là nậu, vựa phân phối, kinh doanh thủy sản, ghe đánh bắt xa bờ. Ngoài ra, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, cảnh báo các mối nguy khi sử dụng URE, hóa chất cấm và các chất phụ gia khác ngoài danh mục được phép sử dụng để bảo quản thủy sản.

 

                                                                                    NGUYÊN VŨ – PHÒNG QLTM

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sơ kết công tác ngành Công thương 6 tháng đầu năm(10/07/2023 4:00 CH)

Kết quả kiểm tra kiểm soát thị trường tỉnh Ninh Thuận Quý I/2018(04/04/2018 3:33 SA)

Kết quả công tác quản lý thị trường tháng 7/2017(06/08/2017 3:14 SA)

Kết quả công tác quản lý thị trường 6 tháng đầu năm 2017(28/06/2017 3:11 SA)

Kết quả công tác quản lý thị trường Quý I/2017(30/03/2017 3:01 SA)