THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN “BÌNH CHỌN SẢN PHẨM OCOP NINH THUẬN YÊU THÍCH” NĂM 2023

Thể lệ Cuộc thi ban hành kèm theo Kế hoạch số 277/KH-BCD ngày 8/8/2023 của Ban chi đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Nhằm triển khai các hoạt động Cuộc thi trực tuyến “Bình chọn sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận được yêu thích” năm 2023 diễn ra sôi động và đạt hiệu quả, Sở Công Thương thông tin tóm tắt nội dung thể lệ Cuộc thi ban hành kèm theo Kế hoạch số 277/KH-BCD ngày 8/8/2023 của Ban chi đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” như sau:

1. Tên Cuộc thi

Cuộc thi trực tuyến “Bình chọn sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận được yêu thích” năm 2023.

2. Đối tượng dự thi: Cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

3. Đối tượng tham gia bình chọn: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

4. Thời gian Cuộc thi diễn ra: Từ ngày 19/8 đến ngày 19/9/2023.

5. Nội dung dự thi

Là sản phẩm của các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình được công nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP.

Mỗi bài dự thi từ 03 đến 05 hình ảnh khi tham gia Cuộc thi và phải kèm theo “Câu chuyện sản phẩm” mà chủ thể OCOP muốn truyền tải đến cộng đồng  hoặc thông điệp giới thiệu ngắn gọn, súc tích, đầy đủ thông tin về sản phẩm không quá 150 từ (tên sản phẩm, hàng hóa, tác dụng, ...).

6. Bài dự thi hợp lđưc quy đnh như sau

 Có đầy đủ thông tin của người dự thi (Họ tên, đơn vị, số điện thoại, email). Đối tượng dự thi tự chịu trách nhiệm về quyền tác giả/tác phẩm.

Ảnh dự thi, “Câu chuyện sản phẩm” hoặc thông điệp giới thiệu sản phẩm OCOP phải là tác phẩm của người dự thi và không được sao chép từ nguồn khác, không bị tranh chấp tác quyền, thương hiệu.

Các ảnh dự thi chưa từng tham gia dự thi trên bất kỳ cuộc thi nào, được chụp bằng máy ảnh hay điện thoại thông minh, ảnh đẹp, có chất lượng, độ nét cao, có tính nghệ thuật (Ảnh dự thi được dùng photoshop hoặc phần mềm chỉnh sửa), không mờ, không nhòe, không phản cảm; nội dung trong sáng, lành mạnh, phù hợp với văn hóa, pháp luật Việt Nam, phù hợp với chủ đề của cuộc thi; không đưa các thông tin ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức.

7. Hình thức gửi và tiếp nhận bài dự thi

Tất cả bài dự thi gửi qua thư điện tử (email). Địa chỉ: sanphamocopninhthuan@gmail.com

Các bài dự thi sau khi vượt qua vòng sơ khảo, sẽ được đăng tải trên Trang cộng đồng (fanpage facebook) Cuộc thi (gọi tắt là Fanpage Cuộc thi) để bình chọn.

Đối tượng dự thi vào Fanpage Cuộc thi lựa chọn một hay nhiều sản phẩm mà mình yêu thích để bình chọn (chọn thích, chia sẻ (like, share)) để tăng tương tác (có thể chia sẻ ảnh, bài viết về facebook cá nhân và các hội nhóm khác để tăng tương tác cho bài dự thi). Đồng thời dự đoán đúng sản phẩm OCOP được nhiều người yêu thích nhất và dự đoán đúng số lượt người tham gia bình chọn về sản phẩm đó.

8. Cơ cấu giải thưởng

8.1. Giải thưởng cho sản phẩm OCOP được nhiều người yêu thích nhất: 16 giải. Cụ thể:

- 01 Giải Nhất:                                    3.000.000 đồng.

- 02 Giải Nhì, mỗi giải:                       2.000.000 đồng.

- 03 Giải Ba, mỗi giải:                         1.000.000 đồng.

- 10 Giải Khuyến khích, mỗi giải:           500.000 đồng.

          8.2. Giải thưởng dành cho người tham gia bình chọn dự đoán đúng sản phẩm OCOP được nhiều người yêu thích nhất và dự đoán đúng số lượt người tham gia bình chọn về sản phẩm đó: 3 giải. Cụ thể:

          -01 giải nhất:                                         1.500.000đồng.

          -01 giải nhì:                                           1.000.000 đồng.

          -01 giải ba:                                                800.000 đồng.

Lưu ý: Ban Tổ chức không chấm những bài dự thi được sao chép hoặc vi phạm Thể lệ Cuộc thi. Những bài dự thi tốt, sản phẩm có hình ảnh đẹp, Ban Tổ chức sẽ được trọn quyền sử dụng trong công tác tuyên truyền.

Thể lệ này được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (https://ninhthuan.dcs.vn/Default.aspx?sname=ubmattrantoquoc&sid=1299&pageid=31429).

Mọi vướng mắc có thể liên hệ ông Huỳnh Hữu Tinh, chuyên viên Sở Công Thương, SĐT: 0908 448 036

                                                                                                QLTM