Phổ biến Nghị định số 185/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong thương mại điện tử

Ngày 15 tháng 11 năm 2013 Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, trong đó có năm điều liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử

Nhằm nâng cao khả năng triển khai, ứng dụng thương mại điện tử và hạn chế những khó khăn của các đơn vị cần có sự can thiệp, quản lý của các cơ quan chức năng.

Chính vì lẽ đó, Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử và Thông tư 12/2013/TT-BCT ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về việc thông báo, đăng ký website ra đời.  Tuy nhiên, nếu các cơ quan chức năng chỉ ban hành 2 văn bản trên thì thực sự chưa đủ trong bối cảnh kinh doanh dựa vào các công cụ, phương tiện điện tử như ở Việt Nam hiện nay.

Do đó, ngày 15 tháng 11 năm 2013 Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, trong đó có năm điều liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử như sau:

Điều 81: Hành vi vi phạm về thiết lập website TMĐT;

Điều 82: Hành vi vi phạm về thông tin và giao dịch trên website TMĐT;

Điều 83: Hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ TMĐT;

Điều 84: Hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin cá nhân trong hoạt động TMĐT;

Điều 85: Hành vi vi phạm về hoạt động đánh giá, giám sát và chứng thực trong TMĐT.

Với mức xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng từ Điều 81 đến Điều 85 và các hình thức xử phạt bổ sung cho các hành vi vi phạm về thương thượng mại điện tử.

Bộ văn bản này ra đời trong điều kiện hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cần thiết nhằm quy định cụ thể về các hoạt động TMĐT cũng như công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này tạo điều kiện để TMĐT phát triển, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và xây dựng các tập quán thương mại hiện đại.

Cá nhân, tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử cần tìm hiểu, nghiên cứu để hiểu biết pháp luật và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trong việc quảng bá, bán hàng và xây dựng thương hiệu của mình trên môi trường trực tuyến, tránh tình trạng bị xử lý vi phạm theo Nghị định 185/2013/NĐ-CP, Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Thông tin chi tiết Nghị định 185/2013/NĐ-CP  tại website   www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soct