Kết quả công tác quản lý thị trường tháng 7/2017

lực lượng quản lý thị trường chú trọng triển khai kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các ngành hàng: đa cấp, vật liệu xây dựng, xăng dầu, LPG, an toàn thực phẩm

lực lượng quản lý thị trường chú trọng triển khai kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các ngành hàng: đa cấp, vật liệu xây dựng, xăng dầu, LPG, an toàn thực phẩm

Tháng 7/2017, lực lượng quản lý thị trường chú trọng triển khai kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các ngành hàng: đa cấp, vật liệu xây dựng, xăng dầu, LPG, an toàn thực phẩm, giá cả tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống…; kiểm tra việc vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng vi phạm về nhãn hàng hóa, hàng giả,… nhất là mặt hàng thuốc lá, súng kiếm nhựa, pháo nổ, đồ chơi trẻ em mang tính kích động bạo lực,… trên tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 27.

Kết quả: Đã tiến hành kiểm tra xử lý 83 vụ. Trong đó, vi phạm bị xử lý 13 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách 179,4 triệu đồng (Phạt VPHC 125,25 triệu đồng, bán hàng tịch thu 54,15 triệu đồng).

Hành vi vi phạm chủ yếu: Tổ chức bán hàng đa cấp tại tỉnh Ninh Thuận khi chưa có xác nhận bằng văn bản của Sở Công Thương; kinh doanh xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm…

 

TTP