Kết quả kiểm tra kiểm soát thị trường tỉnh Ninh Thuận tháng 02/2017

Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình thị trường trong và sau Tết Nguyên đán

Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình thị trường trong và sau Tết Nguyên đán

Trong tháng 02/2017 Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình thị trường trong và sau Tết Nguyên đán; trong đó chú trọng tập trung vào các ngành hàng: rượu bia, nước giải khát, công nghệ phẩm, xăng dầu, LPG,… và kiểm tra việc vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng vi phạm về nhãn hàng hóa, hàng giả,… nhất là mặt hàng thuốc lá, súng kiếm nhựa, pháo nổ, đồ chơi trẻ em mang tính kích động bạo lực trên tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 27; kiểm tra an toàn thực phẩm, kinh doanh xăng dầu,...

Kết quả: Trong tháng, đã tiến hành kiểm tra 09 vụ (vi phạm bị xử lý là 04 vụ). Tổng số tiền thu nộp ngân sách 61,2 triệu đồng (trong đó: phạt VPHC 40,5 triệu đồng; bán hàng tịch thu 20,7 triệu đồng). Các hành vi vi phạm chủ yếu: kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu; hàng hóa có nhãn ghi không đầy đủ các nội dung bắt buộc; không thực hiện khám sức khỏe định kỳ; kinh doanh hàng thực phẩm hết hạn sử dụng;...
TTP