Email Công chức sở


DANH BẠ EMAIL

Sở Công Thương – Đơn vị trực thuộc

  1. Sở Công Thương: soct@ninhthuan.gov.vn

Giám Đốc

Võ Đình Vinh

vodinhvinh@ninhthuan.gov.vn

 

Phó Giám đốc

 

 

 

 

Đạo Văn Rớt

vanrot@ninhthuan.gov.vn davaro1973@yahoo.com.vn

 
 

Trần Quốc Sanh

sanhtq@ninhthuan.gov.vn

 

 

   

 

 

STT

CBCC

Chức vụ

Email Chính

Email phụ

 

 

A. Phòng QLTM:

pqltm@ninhthuan.gov.vn

phongqltm@yahoo.com

 

 

1

Đinh Thị Tường Vân

TP

tuongvan@ninhthuan.gov.vn

vantmdl@yahoo.com

 

 

2

Trần Thị Phong

PTP

ttphong@ninhthuan.gov.vn

 

 

 

3

Huỳnh Hữu Tinh

CV

huutinh@ninhthuan.gov.vn

 

 
 

4

Phan Thị Minh Trang

CV

minhtrang.ns@ninhthuan.gov.vn

minhtrang.ns@ninhthuan.gov.vn

 
 

5

Nguyễn Văn Nhân

CV

vannhan@ninhthuan.gov.vn

 

 

 

C. Phòng QLCN:

pqlcn@ninhthuan.gov.vn

 

 
 

1

Nguyễn Văn Kết

TP

vanket@ninhthuan.gov.vn

Vanket16366@yahoo.com.vn

 

 

2

Huỳnh Thái Vũ

CV

thaivu@ninhthuan.go.vn

huynhthaivu1979@yahoo.com.vn

 

 

3

Võ Hùng

PTP

vohung@ninhthuan.gov.vn

 

 

 

4

Phan Sỹ Ngọc Huân

CV

ngochuan@ninhthuan.gov.vn

 

 
 

5

Nguyễn Trung Hiếu

CV

trunghieu@ninhthuan.gov.vn

 

 
 

6

Nguyễn Hữu Khải

CV

vhuukhai@ninhthuan.gov.vn

 

 
 

7

Nguyễn Thị Kim Toàn

PTP

kimtoan@ninhthuan.gov.vn

five-friends-t@yahoo.com

 

 

8

Nguyễn Thị Hoài Ân

CV

hoaian@ninhthuan.gov.vn

 

 

 

9

Trần Thị Ngân Hà

CV

nganha@ninhthuan.gov.vn

\

 

 

       
   

 

 

 

E. Văn Phòng Sở

vpsct@ninhthuan.gov.vn

 

 

 

1

Phan Thị Ánh Nguyệt

CVP

pt_anhnguyet@ninhthuan.gov.vn

pnguyet73@yahoo.com

 

 

2

Phan Thị Kim Ngân

PTP

kimngan@ninhthuan.gov.vn

ngansct@yahoo.com.vn   

 

 

3

Hồ Thị Kim Chung

VT

kimchung

 

 

 

4

Hổ Vạn Niên

CV

vannien@ninhthuan.gov.vn

 

 

 

5

Nguyễn Văn Thôi

CV

vanthoi@ninhthuan.gov.vn

 

 
 

6

Phan Ngọc Thông

CV

ngocthong@ninhthuan.gov.vn

pntpr@yahoo.com pntpr79@gmail.com

 
 

7

Trần Nguyên Vũ

PTP

nguyenvu@ninhthuan.gov.vn

 

 
 

8

Nguyễn Thị Thanh Trâm

KT

thanhtramnt@ninhthuan.gov.vn

thanhtramnt@ninhthuan.gov.vn

 

 

9

Dơơng thị Phương lam

CV

phuonglam@ninhthuan.gov.vn

 

 

 

10

Đỗ Minh Sáu

CV

dominhsau@ninhthuan.gov.vn

 

dominhsau@ninhthuan.gov.vn

 

 

 

D. Thanh tra

 

 

 

1

Phan Văn Luông

CTT

vanluong@ninhthuan.gov.vn

vanluongpr@gmail.com

 

 

2

Huỳnh Chơn Thành

TTra

chonthanh@ninhthuan.gov.vn

huynhchonthanh@gmail.com

 

 

3

Lưu Thanh Hùng

Cv

lthung@ninhthuan.gov.vn

 

 
 

4

Quảng Thị Như­ Tâm

PCTTr

nhutam@ninhthuan.gov.vn

   
                   
 

 

  1. Trung tâm khuyến công. ttkc@ninhthuan.gov.vn; khuyencongninhthuan@yahoo.com.vn

  

 

 

 

 Phạm Thanh Bình

 Phạm Thanh Bình

Binh_khuyencongnt@yahoo.com.vn

 

 Phó giám đốc

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email chính

Email phụ

 

1

Trương Văn Phúc

TP. XTTM

Vanphuc1962@gmail.com

 

 

2

Nguyễn Thị Sơn Hải

TP. HC-TH

Sonhai_khuyencongnt@yahoo.com.vn

 

 

3

Dương Văn Sơn

PTP.KC

Vanson_ttkcnt@yahoo.com.vn

 

 

4

Võ Thái Văn

Chuyên viên

Vothaivan@gmail.com

 

 

5

Bùi Thị Thúy Nga

Kế toán

Ngakcnt@yahoo.com.vn

 

 

6

Phạm Ninh Giang

Chuyên viên

Ninhgiangpham@gmail.com

 

 

7

Lê Đại Lý

Chuyên viên

Ledaily@gmail.com

 

           

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email chính

Email phụ

1

Võ Thị Hoài Thu

Chuyên viên

hoaithu130388@yahoo.com.vn

 

2

Lương Thế Liêm

Chuyên viên

ltliem_xd@yahoo.com.vn

 

3

Nguyễn Việt Triều

Chuyên viên

viettrieuit@gmail.com

 

4

Huỳnh Thị Tuyết Hằng

Chuyên viên

Hanghuynh1986@yahoo.com.vn

 

5

Nguyễn Văn Tân 

Chuyên viên

hi_caphebuon2111@yahoo.com.vn

 

6

Đắc Hùng tuấn

Chuyên viên

Hungtuan72@yahoo.com.vn

 

7

Đoàn Thị Hồng Thái

Cchuyên viên

thainl_2586@yahoo.com

 

8

Phan Đình Tâm

Chuyên viên

Tamvi2525@gmail.com

 

9

Dương Thị Phương Lam

Chuyên viên

Phuonglam8228@yahoo.com.vn

 

10

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

Haqb84@gmail.com

 

11

Lê Đức Tài

Chuyên viên

leetaif87@gmail.com