13 người đang online
°
  • Quý I/2022, Italy cũng là thị trường đơn lẻ NK nghêu lớn nhất của Việt Nam, với 6,4 triệu USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. XK nghêu sang Tây Ban Nha đạt 6,3 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ

  • Ngày 10/01/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật;...

1