81 người đang online
°

4 tháng đầu năm 2022 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 2,06 triệu tấn, tương đương gần 1,01 tỷ USD, tăng 4,4% về khối lượng, nhưng giảm 6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021

Đăng ngày 06 - 06 - 2022
Lượt xem: 13
100%

Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2022 cả nước xuất khẩu 555.769 tấn gạo, tương đương 275,95 triệu USD, giá trung bình 496,5 USD/tấn, tăng 5% cả về lượng và kim ngạch; giá cũng tăng nhẹ 0,3% so với tháng 3/2022

 

Thị trường xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2022

4 tháng đầu năm 2022 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 2,06 triệu tấn, tương đương gần 1,01 tỷ USD, tăng 4,4% về khối lượng, nhưng giảm 6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2022 cả nước xuất khẩu 555.769 tấn gạo, tương đương 275,95 triệu USD, giá trung bình 496,5 USD/tấn, tăng 5% cả về lượng và kim ngạch; giá cũng tăng nhẹ 0,3% so với tháng 3/2022; nhưng giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 4/2021, với mức giảm tương ứng 28,9%, 35% và 8,5%.

Trong tháng 4/2022 xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines tăng mạnh trở lại 79% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 3/2022, đạt 243.398 tấn, tương đương 111,09 triệu USD; nhưng giảm 20% về lượng, giảm 31,3% kim ngạch so với tháng 4/2021. Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tháng 4/2022 tiếp tục tăng 23% về lượng và tăng 28,7% kim ngạch so với tháng 3/2022, đạt 118.491 tấn, tương đương 64,4 triệu USD; so với tháng 4/2021 cũng tăng 5,2% về lượng, tăng 11% kim ngạch.

Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2022 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 2,06 triệu tấn, tương đương gần 1,01 tỷ USD, tăng 4,4% về khối lượng, nhưng giảm 6% về kim ngạch so với 4 tháng đầu năm 2021, giá trung bình đạt 489 USD/tấn, giảm 10%.

Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 44,4% trong tổng lượng và chiếm 41,3% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt 915.534 tấn, tương đương 422,16 triệu USD, giá trung bình 461 USD/tấn, tăng 27,9% về lượng, tăng 10,7% về kim ngạch nhưng giảm 13,5% về giá so với 4 tháng đầu năm 2021;.

Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm trên 14,4% trong tổng lượng và chiếm 15,4% trong tổng kim ngạch, đạt 296.941 tấn, tương đương 155,39 triệu USD, giá trung bình 523,3 USD/tấn, giảm 20% cả về lượng và kim ngạch; giá giảm nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Thị trường Bờ Biển Ngà đứng thứ 3 đạt 212.604 tấn, tương đương 90,81 triệu USD, giá 427 USD/tấn, tăng mạnh 65% về lượng và tăng 40,4% kim ngạch nhưng giảm 14,9% về giá so với cùng kỳ, chiếm 10,3% trong tổng lượng và chiếm 9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 1,38 triệu tấn, tương đương 661,64 triệu USD, tăng 10% về lượng nhưng giảm 1,2% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 157.509 tấn, tương đương 78,51 triệu USD, giảm 3,3% về lượng và giảm 12,5% kim ngạch.

Xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/5/2022 của TCHQ)

 

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 4 tháng đầu năm 2022 tăng 22,5%

4 tháng đầu năm 2022 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trên 11,83 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng dệt may tháng 4/2022 tiếp tục tăng 3,3% so với tháng 3/2022 và tăng 28,2% so với tháng 4/2021, đạt trên 3,15 tỷ USD, cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2022 kim ngạch xuất khẩu tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trên 11,83 tỷ USD, chiếm 9,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.

Trong đó, xuất khẩu hàng dệt may của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 7,21 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 61% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Mỹ luôn đứng đầu về tiêu thụ hàng dệt may của Việt Nam, đạt trên 5,97 tỷ USD, chiếm 50,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2021; xuất sang EU đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt trên 1,24 tỷ USD, chiếm 10,5%, tăng 35%; tiếp đến thị trường Nhật Bản đạt 1,05 tỷ USD, chiếm 8,8%, giảm 1,8% và sang Hàn Quốc đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 8,5%, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 5,6% trong tổng kim ngạch, đạt 661,18 triệu USD, tăng 30,8%; thị trường Trung Quốc chiếm 3%, đạt 363,37 triệu USD, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung xuất khẩu hàng dệt may trong 4 tháng đầu năm 2022 sang đa số các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu hàng dệt may 4 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/5/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

 TT TT CN & TM

Tin liên quan

Ủy ban Châu Âu, sản lượng thịt lợn của EU trong tháng 2/2022 đạt 1,9 triệu tấn, giảm 4% so với...(05/07/2022 2:56 CH)

Thống kê cho thấy xuất khẩu gạo sang EU trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt trên 30.000 tấn, với kim...(06/06/2022 9:28 SA)

Xuất nhập khẩu 21/1/20222(09/02/2022 8:50 SA)

Tin mới nhất

Ủy ban Châu Âu, sản lượng thịt lợn của EU trong tháng 2/2022 đạt 1,9 triệu tấn, giảm 4% so với...(05/07/2022 2:56 CH)

Thống kê cho thấy xuất khẩu gạo sang EU trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt trên 30.000 tấn, với kim...(06/06/2022 9:28 SA)

Xuất nhập khẩu 21/1/20222(09/02/2022 8:50 SA)