0 người đang online
°

Dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh

Đăng ngày 03 - 06 - 2022
Lượt xem: 26
100%

Phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025

 


DM du an keu goi dau tu 2021.2025 kem theo QD 633.pdf | QD 633.pdf

Tin liên quan

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Chế biến thủy sản, xã Phứơc Minh, huyện...(27/04/2022 10:30 SA)

Tin mới nhất

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Chế biến thủy sản, xã Phứơc Minh, huyện...(27/04/2022 10:30 SA)