1 người đang online
°

Chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 22 - 06 - 2022
Lượt xem: 11
100%

Hội đồng nhân nhân dân tỉnh Ninh Thuận thông qua Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận. Ngày 08/6/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND

 

Ngày 11/12/2021 Hội đồng nhân nhân dân tỉnh Ninh Thuận thông qua Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận. Ngày 08/6/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận, văn bản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/6/2022.

Nghị quyết Hội đồng nhân nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành nhằm quy định thống nhất các nội dung, chính sách hỗ trợ thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại địa phương, phù hợp với điều kiện của tỉnh; làm cơ sở để xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Ninh Thuận. Xây dựng chính sách phù hợp nhằm đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại; thúc đẩy phát triển nội thương, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước; tăng cường xúc tiến phát triển ngoại thương, khai thác, mở rộng các thị trường Việt Nam đã ký các hiệp định thương mại tự do; ứng dụng các nền tảng công nghệ số trong hoạt động xúc tiến thương mại… Thông qua đó, khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đăng kèm: (1) Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND; (2) Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND


6.2022_QDUB28.2022_QD ban hanh QUy che XTTM.pdf | 6.2022_QUY CHE KEM THEO QD 28.2022(08.06.2022_07h53p07)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất