1 người đang online
°

Kết quả hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử các năm 2019-2021

Đăng ngày 23 - 05 - 2022
Lượt xem: 39
100%

Quyết định số 4618/QĐ-BCT ngày 14/12/2018 của Bộ Công Thương phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2019; Quyết định số 3666/QĐ-BCT ngày 11/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2020;

 

Thực hiện các Quyết định số 4618/QĐ-BCT ngày 14/12/2018 của Bộ Công Thương phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2019; Quyết định số 3666/QĐ-BCT ngày 11/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2020; Quyết định số 3324/QĐ-BCT ngày 15/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2021;

Thực hiện Công văn số 4091/UBND-KTTH ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kinh phí đối ứng thực hiện các Đề án chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2019; Kế hoạch số 3415/KH-UBND ngày 23/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận năm 2020; Kế hoạch số 5345/KH-UBND ngày 05/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận năm 2021,

Từ năm 2019- 2021, Sở Công Thương đã hỗ trợ các cửa hàng, cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng thương mại điện tử, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ 18 doanh nghiệp, hợp tác xã bán hàng trực tuyến xây dựng giải pháp bán hàng trực tuyến nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận năm 2019 và 2020 (kèm phụ lục 1).

2. Hỗ trợ 07 cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận (kèm phụ lục 2).

3. Hỗ trợ 18 cửa hàng, cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng giải pháp quản lý bán hàng thông minh cho các nhà bán lẻ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (kèm phụ lục 3).

4. Hỗ trợ 40 cơ sở, doanh nghiệp tiếp cận thông tin hướng dẫn sử dụng và thuê dịch vụ chữ ký số trong giao dịch thương mại điện tử (kèm phụ lục 4)./.

HT


17.5.2022-Phu luc kem thong bao ho tro ung dung TMDT.xls | 7.5.2022-Kết quả hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử 2019-2021.doc

Tin liên quan

Hội nghị kết nối sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù vào hệ thống siêu thị và các điểm bán.(23/06/2022 10:49 SA)

Hội chợ thương mại Ninh Thuận 2022(12/04/2022 2:58 CH)

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN(21/12/2021 4:00 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị kết nối sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù vào hệ thống siêu thị và các điểm bán.(23/06/2022 10:49 SA)

Hội chợ thương mại Ninh Thuận 2022(12/04/2022 2:58 CH)

CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO THÔNG BÁO DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ SPS TRONG THÁNG 10 NĂM 2021(21/12/2021 4:08 CH)