59 người đang online
°

Thông báo sơ tuyên 2022

Đăng ngày 18 - 02 - 2022
Lượt xem: 235
100%

Thông báo sơ tuyên 2022

 


2950-VP.pdf | 16-2-Thong-bao-thoi-gian-so-tuyen-560_signed_vinhvd.soct_17-02-2022-09-07-54(17.02.2022_10h39p33)_signed.pdf | 0.-Quyet-dinh-thanh-lap-Ban-phong-van_signed_vinhvd.soct_17-02-2022-09-08-31(17.02.2022_11h07p00)_signed.pdf | 16-2-Thong-bao-tai-lieu-on-tap.pdf

Tin liên quan

THÔNG BÁO Sơ tuyển viên chức vào công tác tại Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận(09/03/2022 10:45 SA)

Thi tuyển Phó Trưởng phòng Công nghiệp(22/02/2022 1:28 CH)

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Sơ tuyển viên chức vào công tác tại Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận(09/03/2022 10:45 SA)

Thi tuyển Phó Trưởng phòng Công nghiệp(22/02/2022 1:28 CH)

V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch Thực hiện “Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và...(18/01/2022 10:44 SA)