4 người đang online
°

Sở Công thương tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, chế biến

Đăng ngày 18 - 11 - 2022
Lượt xem: 20
100%

Sở Công thương đã thành lập Hội đồng và tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, chế biên.

 

Ngày 10/11/2022, Sở Công thương đã thành lập Hội đồng và tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, chế biên. Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Giám đốc Sở Công thương; Trưởng Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương; Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Ninh Sơn chủ cơ sở được hỗ trợ đề án.

 

Nghiệm thu Máy bóc vỏ lụa nhân điều tại Công ty TNHH Quốc Bảo Ninh Thuận

 

Nghiệm thu Máy đóng gói tự động tại HKD Nguyễn Chính

 

Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông lâm sản cho Công ty TNHH Quốc Bảo Ninh Thuận (được phê duyệt tại Quyết định số 1984/QĐ-BCT ngày 30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) được hỗ trợ 01 Máy bóc vỏ lụa nhân điều với kinh phí 502,2 triệu đồng (trong đó, kinh phí từ nguồn KCQG hỗ trợ 200 triệu đồng).

Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến bánh dẻo cho HKD Nguyễn Chính (được phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) được hỗ trợ 01 máy đóng gói tự động với kinh phí 426 triệu đồng (trong đó, kinh phí từ nguồn KCĐP hỗ trợ 120 triệu đồng).

Qua quá trình triển khai, Đề án hoàn thành đúng theo yêu cầu của Hợp đồng; phù hợp với mục tiêu, nội dung, đối tượng thực hiện đề án theo quy định; đơn vị thụ hưởng đã lựa chọn đơn vị cung ứng phù hợp và đã cung cấp đúng, đầy đủ, số lượng cũng như chất lượng và hiệu quả; đơn vị thụ hưởng đã phối hợp thực hiện tốt theo quy định.

Hội đồng thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, chế biến. Đồng thời Hội đồng đề nghị đơn vị thụ hưởng bảo quản tốt và tăng cường sử dụng để phát huy hiệu quả máy móc thiết bị tiên tiến được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công.

 

 

Việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất giúp cho cơ sở hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và mang lại hiệu quả trong sản xuất, qua đó góp phần tăng năng lực sản xuất cho cơ sở, đáp ứng nhu cầu khách hàng; việc đổi mới máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến là phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay, cũng là chủ trương của tỉnh trong thời gian tới.

PQLCN

Tin liên quan

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG(09/06/2022 10:34 SA)

Sở Công Thương nghiệm thu cơ sở Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất(01/06/2022 8:34 SA)

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NĂM 2022...(01/06/2022 8:25 SA)

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG(09/06/2022 10:34 SA)

Sở Công Thương nghiệm thu cơ sở Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất(01/06/2022 8:34 SA)

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NĂM 2022...(01/06/2022 8:25 SA)