106 người đang online
°

Danh bạ điện thoại

Đăng ngày 06 - 05 - 2014
Lượt xem: 89
100%

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ CÔNG THƯƠNG NINH THUẬN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC 
VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

I

Lãnh đạo sở

1

2

Võ Đình Vinh

Giám đốc

0988.2777.72

vodinhvinh@ninhthuan.gov.vn

3

Đạo Văn Rớt

Phó Giám đốc

0963.727.830

vanrot@ninhthuan.gov.vn 

3

Trần Quốc Sanh

Phó Giám đốc

091.9697098-3507989

sanhtq@ninhthuan.gov.vn

II

Văn phòng sở               ĐT: 0259.3822.977; 3.828245; 3827277fax: 3.824.881; vpsct@ninhthuan.gov.vn

2

Phan Thị Ánh Nguyệt

CVP

0918.560.383 -0259.3827.277

anhnguyetsct@ninhthuan.gov.vn

3

Phan Thị Kim Ngân

P.CVP

0983.331.686

kimngan@ninhthuan.gov.vn 

4

Nguyễn Văn Thôi

PT Kế toán

0169.917.04.78

vanthoi@ninhthuan.gov.vn

5

Hồ Vạn Niên

Chuyên viên

0931.236.379

vannien@ninhthuan.gov.vn

6

Trần Nguyên Vũ

PCVP

0986.617.579

nguyenvu@ninhthuan.gov.vn

7

Nguyễn Thị Hoài Ân

Văn thư

0987.368.257

hoaian@ninhthuan.gov.vn

8

Phan Ngọc Thông 

Chuyên viên

0908.885.706

ngocthong@ninhthuan.gov.vn

9

Nguyễn Xuân Thi

Lái xe

0908.612.094

 

10

Hải Thị Như Hiền

Phục vụ

0163.593.25.28

 

11
12

Huỳnh Chơn Linh
Nguyễn Thị Thanh Trâm

Bảo vệ
Chuyên viên


01699.467.991
0901235393

 thanhtram@ninhthuan.gov.vn

 

 

 

 

 

III

Thanh tra sở                   ĐT: 0259.3828.541; Email: soct_thanhtra@ninhthuan.gov.vn

1

Phan Văn Luông

Chánh TT

0919.040.605

vanluong@ninhthuan.gov.vn

2

Huỳnh Chơn Thành

Thanh tra viên

0918.560.099

chonthanh@ninhthuan.gov.vn 

3

Lưu Thanh Hùng

Chuyên viên

0909.544.011

lthung@ninhthuan.gov.vn

4

Quảng Thị Như Tâm

P.C tra

0949.675.547

nhutam@ninhthuan.gov.vn

VI

Phòng Quản lý thương mại       ĐT: 0259.3838.592; Email: pqltm@ninhthuan.gov.vn 

1

Đinh Thị Tường Vân

TP

0913.160.769

tuongvan@ninhthuan.gov.vn 

2

Phan Thị Minh Trang

Chuyên viên

0911690021

phantrang10389@gmail.com

3

Nguyễn Văn Nhân

Chuyên viên

0909.556.519

vannhan@ninhthuan.gov.vn

4

Trần Thị Phong

Phó TP

0975.405.147

ttphong@ninhthuan.gov.vn 

5

Huỳnh Hữu Tinh

Chuyên viên

0908.448.036

huutinh@ninhthuan.gov.vn

6

Phạm Thị Bình

Phó TP

0982.889.756

thibinh@ninhthuan.gov.vn

VII

Phòng Quản lý Công nghiệp           ĐT: 0259.3830.705; Email: pqlcn@ninhthuan.gov.vn 

1

Nguyễn Văn Kết

TP

0975.392.935

vanket@ninhthuan.gov.vn

2

Huỳnh Thái Vũ

Chuyên viên

0916.393.288

thaivu@ninhthuan.gov.vn 

3

Võ Hùng

PTP

0916.366.848

vohung@ninhthuan.gov.vn

4

Phan Sỹ Ngọc Huân

Chuyên viên

0908.633.951

ngochuan@ninhthuan.gov.vn

5

Trần Thị Ngân Hà

Chuyên viên

0784.120.591

nganha@ninhthuan.gov.vn 

6

Nguyễn Trung Hiếu

Chuyên viên

0989.952.324

trunghieu@ninhthuan.gov.vn 

7

Võ Hữu Khải

Chuyên viên

0948.821.969

vhuukhai@ninhthuan.gov.vn 

8

Nguyễn Thị Kim Toàn

Chuyên viên

0907.319.359

kimtoan@ninhthuan.gov.vn

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG&XTTM NINH THUẬN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI 

EMAIL

I

Lãnh đạo Trung tâm

1

Phạm Thanh Bình

Phó Giám đốc

3.502.225; 0913 882 825

thanhbinh@ninhthuan.gov.vn

2

Dương Văn Sơn

Trưởng phòng

0902 310 050

vanson@ninhthuan.gov.vn

II

Phòng HC-TH: Tel: 3.821.998; Fax: 3.821.998; Email: ttkc_hc@ninhthuan.gov.vn

1

Nguyễn Thị Sơn Hải

Trưởng phòng

0913 745 427

sonhai@ninhthuan.gov.vn

2

Bùi Thị Thúy Nga

Kế toán

0984 940 587

thuynga@ninhthuan.gov.vn

III

Phòng Khuyến công:   Tel: 3.821.998             Email: ttkc_kc@ninhthuan.gov.vn

2

Nguyễn Đức thuận

Phó phòng

0973 470 797

ducthuan@ninhthuan.gov.vn

3

Dương Thị Phương Lam

Chuyên viên

0939 703 682

phuonglam@ninhthuan.gov.vn

4

Vũ Minh Tân

Chuyên viên

0907 030 019

minhtan@ninhthuan.gov.vn

5

Vũ Thị Hoài Thu

Chuyên viên

0987 865 990

hoaithu_kc@ninhthuan.gov.vn

IV

Phòng Xúc tiến thương mại:   Tel: 3.828.500       Email: ttkc_xttm@ninhthuan.gov.vn

1

Nguyễn Việt Triều

Phó phòng

0123 248 9948

viettrieu@ninhthuan.gov.vn

2

Phan Thị Hà

Chuyên viên

0982 300 081

thiha_kc@ninhthuan.gov.vn

3

Đoàn Thị Ngọc Thái

Chuyên viên

0917 256 493

ngocthai@ninhthuan.gov.vn

4

Phan Đình Tâm

Chuyên viên

 

dinhtam@ninhthuan.gov.vn

V

Phòng TKNL&SXSH:  Tel: 3.828.500                   Email: ttkc_tknl@ninhthuan.gov.vn

1

Võ Thái văn

Trưởng phòng

0918 890 148

thaivan@ninhthuan.gov.vn

2

Huỳnh Thị Tuyết Hằng

Chuyên viên

0908 961 116

tuyethang@ninhthuan.gov.vn

3

Lê Đức Tài

Chuyên viên

0974 047 121

ductai@ninhthuan.gov.vn

VI

Phòng Tư vấn PTCN:   Tel: 3.821.998                Emai: ttkc_ptcn@ninhthuan.gov.vn

1

Đắc Hùng Tuấn

Phó phòng

0974 894 790

hungtuan_kc@ninhthuan.gov.vn

2

Lương Thế Liêm

Chuyên viên

0987 609 665

theliem@ninhthuan.gov.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Email Công chức sở(05/08/2016 2:09 SA)

Công bố người phát ngôn(20/05/2014 2:11 SA)

Danh sách email khuyến công(06/05/2014 2:10 SA)

Email các sở ngành(29/04/2014 2:10 SA)

Tổ chức Bộ máy(11/05/2010 12:22 SA)