47 người đang online
°

THÔNG BÁO LỊCH CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC (Từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 năm 2011)

Đăng ngày 09 - 06 - 2011
Lượt xem: 1
100%

 

 

Công ty Điện lực Ninh Thuận sẽ thực hiện cắt điện công tác tuần từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 năm 2011, nhằm để phục vụ công tác thi công, đấu nối, sửa chữa lưới điện….. Do đó sẽ mất điện một số khu vực với thời gian cụ thể như sau:

§       Ngày 13/6/2011

1. Thôn Phú Thọ - phường Đông Hải từ 7 giờ 30 đến 12 giờ.

2. Thôn Hòa Thạnh - xã An Hải từ 7 giờ 30 đến 12 giờ.

3. Các xã: Phước Hậu, Phước Sơn, Phước Vinh và Phước Thái từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

4. Một phần thôn Văn Lâm 2, 3 - xã Phước Nam; một phần thôn Nhuận Đức, Mông Đức - xã Phước Hữu - huyện Thuận Nam từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30.

5. Một phần thôn Mông Đức - xã Phước Hữu - huyện Thuận Nam từ 9 giờ 45 đến 11 giờ 30.

6. Một phần thôn Bỉnh Nghĩa - xã Bắc Sơn từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

§       Ngày 14/6/2011

1. Một phần khu phố 1, 4 - phường Văn Hải từ 8 giờ đến 16 giờ.

2. Một phần khu phố 8, 9 - thị trấn Phước Dân từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

3. Một phần thôn Kà Rôm - xã Công Hải từ 8 giờ đến 17 giờ.

4. Xã Phước Bình từ 8 giờ 15 đến 17 giờ 15.

§       Ngày 15/6/2011

1. Một phần khu phố 4, 5 - phường Mỹ Hải; một phần khu phố 1, 2 - phường Mỹ Đông từ 7 giờ 40 đến 17 giờ.

2. Một phần khu phố 4, khu phố 3 - phường Mỹ Bình; một phần khu phố 7 - phường Văn Hải từ 8 giờ 30 đến 16 giờ.

3. Một phần thôn Hậu Sanh - xã Phước Hữu - huyện Thuận Nam từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30.

4. Một phần thôn Hòa Thạnh - xã An Hải từ 8 giờ đến 13 giờ.

5. Một phần thôn Từ Thiện - xã Phước Dinh - huyện Thuận Nam từ 8 giờ đến 13 giờ.

6. Một phần thôn Hậu Sanh - xã Phước Hữu - huyện Thuận Nam từ 9 giờ 45 đến 11 giờ 30.

7. Một phần thôn Bỉnh Nghĩa - xã Bắc Sơn từ 8 giờ đến 17 giờ.

8. Một phần thôn Trà Giang 3 - xã Lương Sơn từ 7 giờ 20 đến 17 giờ.

§       Ngày 16/6/2011

1. Tổ 5 - khu phố 1- phường Đài Sơn từ 9 giờ đến 10 giờ 30.

2. Một phần tổ 2 - khu phố 2 - phường Kinh Dinh; một phần khu phố 1 - phường Tấn Tài từ 10 giờ 30 đến 12 giờ.

3. Dọc đường Nguyễn Du - phường Bảo An từ 14 giờ đến 15 giờ 30.

4. Một phần thôn Phước An - xã Phước Vinh từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

5. Một phần khu phố 8, 9 - thị trấn Phước Dân từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

6. Một phần khu phố 6 - thị trấn Tân Sơn, thôn Tân Lập 1 - xã Lương Sơn từ 7 giờ 20 đến 17 giờ 15.

§       Ngày 17/6/2011

1. Khu dân cư Xóm Bánh - phường Đài Sơn từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

2. Một phần khu phố 4, 5 - phường Mỹ Hải; một phần khu phố 1, 2 - phường Mỹ Đông từ 7 giờ 40 đến 17 giờ.

3. Một phần các khu phố: 8, 9 và 10 - thị trấn Phước Dân từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

§       Ngày 18/6/2011

1. Một phần khu phố 3, 6 - phường Mỹ Bình từ 7 giờ 40 đến 12 giờ 30.

2. Một phần khu phố Khánh Tân, khu phố Ninh Chữ 1, 2 - thị trấn Khánh Hải từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

3. Thị trấn Tân Sơn (trừ một phần khu phố 8, khu phố 4, 5); xã Lâm Sơn, Lương Sơn (trừ thôn Tân Lập 2) từ 7 giờ 20 đến 17 giờ 15.

Thông điệp “Vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích của mỗi gia đình, mọi người hãy tiết kiệm điện bằng cách sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, tắt bớt các đèn chiếu sáng, điều hoà nhiệt độ và các thiết bị không cần thiết”.

Tin liên quan

Tin mới nhất