11 người đang online
°

Lịch cắt điện từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 năm 2010

Đăng ngày 14 - 06 - 2010
Lượt xem: 1
100%

 

Ngày 14 tháng 06 năm 2010

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Đường Minh Mạng, Tự Đức, Nguyễn Du; đường 21/8 từ Cầu Bảo đến ngã 5 Phủ Hà; dọc Quốc lộ 1A từ ngã năm Phủ Hà đến cụm Công nghiệp Thành Hải, Đường Trần Phú, đường Thống Nhất từ Cầu Nước Đá đến Nhà Thờ Tân Hội, một phần phường Đô Vinh, Mỹ Hải, phường Thanh Sơn, Đài Sơn, Mỹ Đông và Đông Hải, xã Thành Hải (Phan Rang - Tháp Chàm)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần thôn Phú Nhuận, thôn Hiệp Hòa - xã Phước Thuận, một phần thôn Hòa Thạnh - xã An Hải (Ninh Phước)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Các thôn: Văn Lâm 1, 2, 3, Tam Lang 1, 2 và Phước Lập - xã Phước Nam; một phần thôn Bầu Ngứ, thôn Từ Thiện, Vĩnh Trường - xã Phước Dinh, thôn Quán Thẻ 2 - xã Phước Minh; một phần thôn Lạc Sơn 3 - xã Cà Ná (Thuận Nam)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần thôn Bỉnh Nghĩa, thôn Xóm Bằng, Láng Me - xã Bắc Sơn, xã Bắc Phong (Thuận Bắc)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Thôn Tri Thủy - xã Tri Hải, các xã: Xuân Hải, Hộ Hải, Tân Hải và Phương Hải; các khu phố: Khánh Tân, Khánh Chữ 1, 2; một phần khu phố Khánh Sơn - thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần khu phố 3, khu phố 5, 8 - thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Ngày 15 tháng 06 năm 2010

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Khu phố 1 - phường Đô Vinh (Phan Rang - Tháp Chàm)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Xã Phước Trung (Bác Ái)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Huyện Thuận Bắc (ngoại trừ xã Bắc Sơn, Bắc Phong) (Thuận Bắc)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần khu phố 5; các khu phố: 6, 11 và 13 - thị trấn Phước Dân; một phần thôn Từ Tâm - xã Phước Hải; các xã: Phước Hậu, Phước Sơn, Phước Vinh và Phước Thái (Ninh Phước)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần thôn Văn Lâm 4; thôn Nho Lâm - xã Phước Nam, một phần thôn Bầu Ngứ; thôn Sơn Hải 1, 2 - xã Phước Dinh, các thôn: Lạc Sơn 1, 2 và 3 - xã Cà Ná (Thuận Nam)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Các thôn: Tân An, Khánh Hội và Khánh Tường - xã Tri Hải, các xã: Nhơn Hải, Thanh Hải và Vĩnh Hải (Ninh Hải)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Tổ 5 - khu phố 6 - thị trấn Tân Sơn, xã Lương Sơn, các xã: Nhơn Sơn, Mỹ Sơn và Lâm Sơn (Ninh Sơn)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Ngày 16 tháng 06 năm 2010

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Đường 21/8 từ ngã 3 phi trường đến Cầu Bảo, từ trường tiểu học Bảo An 1 đến cây xăng Phước Mỹ, mặt nam đường 21/8 từ Văn phòng Công ty muối đến ngã năm Phủ Hà; đường Lê Duẩn từ cầu Đạo Long 2 đến ngã năm Phủ Hà; thôn Phú Thọ - phường Đông Hải; khu phố 9, 10 - phường Mỹ Đông, một phần phường Đô Vinh, Bảo An, Mỹ Hải và Mỹ Bình ; các phường: Kinh Dinh , Tấn Tài, Phủ Hà, Mỹ Hương, Đạo Long và Văn Hải (Phan Rang - Tháp Chàm)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần thôn Phú Nhuận - xã Phước Thuận; một phần các khu phố: 2, 4, 6, 7 và 12; các khu phố: 1, 3, 8, 9, 10, 14 và 15 - thị trấn Phước Dân; các xã: Phước Thuận, Phước Hải, An Hải và Phước Hữu (Ninh Phước)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần thôn Lạc Sơn 3, thôn Lạc Nghiệp 1, 2 - xã Cà Ná; các thôn: Thương Diêm 1, 2, Lạc Tân 1, 2 và 3 - xã Phước Diêm, các thôn: Quán Thẻ 1, 3 và Lạc Tiến - xã Phước Minh; các xã: Phước Ninh, Nhị Hà và Phước Hà (Thuận Nam)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần các khu phố Ninh Chữ 1, 2, Khánh Hiệp, Khánh Sơn và Cà Đú - thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần thôn Tà Lú, thôn Ma Hoa - xã Phước Đại, xã Phước Chính, Phước Thành (Bác Ái)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Ngày 17 tháng 06 năm 2010

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Đường Minh Mạng, Tự Đức, Nguyễn Du; đường 21/8 từ Cầu Bảo đến ngã 5 Phủ Hà; dọc Quốc lộ 1A từ ngã năm Phủ Hà đến cụm Công nghiệp Thành Hải, một phần phường Đô Vinh, Mỹ Hải, phường Mỹ Đông, Đông Hải, xã Thành Hải (Phan Rang - Tháp Chàm)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Thôn Hiệp Hòa - xã Phước Thuận (Ninh Phước)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần thôn Bỉnh Nghĩa, Láng Me, thôn Xóm Bằng - xã Bắc Sơn, xã Bắc Phong (Thuận Nam)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Thôn Tri Thủy - xã Tri Hải; các khu phố: Khánh Tân, Khánh Chữ 1, 2; một phần khu phố Khánh Sơn - thị trấn Khánh Hải, các xã: Xuân Hải, Hộ Hải, Tân Hải và Phương Hải (Ninh Hải)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Khu phố 1, 2, một phần khu phố 6, 7 - thị trấn Tân Sơn, thôn Tân Lập 1- xã Lương Sơn (Ninh Sơn)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 17h00 đến 22h00

- Một phần các khu phố: 4, 5, 7, 12 - thị trấn Phước Dân (Ninh Phước)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Ngày 18 tháng 06 năm 2010

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần phường Mỹ Bình, phường Văn Hải (Phan Rang - Tháp Chàm)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần thôn Hòa Thạnh - xã An Hải, các xã: Phước Hậu, Phước Sơn, Phước Vinh và Phước Thái (Ninh Phước)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Các thôn: Văn Lâm 1, 2, 3, Tam Lang 1, 2 và Phước Lập - xã Phước Nam; một phần thôn Bầu Ngứ, thôn Từ Thiện, Vĩnh Trường - xã Phước Dinh, thôn Quán Thẻ 2 - xã Phước Minh; một phần thôn Lạc Sơn 3 - xã Cà Ná (Thuận Nam)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Huyện Thuận Bắc (ngoại trừ xã Bắc Sơn, Bắc Phong) (Thuận Bắc)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần khu phố Khánh Hiệp, Khánh Sơn, Ninh Chữ 1, 2, và Cà Đú - thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần khu phố 4 - thị trấn Tân Sơn, xã Quảng Sơn ( trừ một phần đội 9, đội 19 - thôn Triệu Phong, thôn Lương Giang ), xã Hòa Sơn, Ma Nới (Ninh Sơn)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h30 đến 17h00

- Một phần thôn Lương cách - xã Hộ Hải (Ninh Hải)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Ngày 19 tháng 06 năm 2010

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Đường 21/8 từ ngã 3 phi trường đến Cầu Bảo, từ trường tiểu học Bảo An 1 đến ngã 5 Phủ Hà, mặt nam đường 21/8 từ Văn phòng Công ty muối đến UBND phường Phước Mỹ; đường Lê Duẩn từ cầu Đạo Long 2 đến ngã năm Phủ Hà, đường Trần Phú, đường Thống Nhất từ Cầu Nước Đá đến Nhà Thờ Tân Hội, khu phố 1 - phường Đô Vinh; phường Thanh Sơn, Đài Sơn (Phan Rang - Tháp Chàm)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn (Ninh Sơn)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần khu phố 5; các khu phố: 6, 11 và 13 - thị trấn Phước Dân; một phần thôn Từ Tâm - xã Phước Hải (Ninh Phước)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần thôn Văn Lâm 4; thôn: Nho Lâm - xã Phước Nam, thôn Lạc Nghiệp 1, 2 - xã Cà Ná; các thôn: Thương Diêm 1, 2, Lạc Tân 1, 2 và 3 - xã Phước Diêm, một phần thôn Bầu Ngứ; thôn Sơn Hải 1, 2 - xã Phước Dinh (Thuận Nam)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Các thôn: Tân An, Khánh Hội và Khánh Tường - xã Tri Hải, các xã: Nhơn Hải, Thanh Hải và Vĩnh Hải (Ninh Hải)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần thôn Tà Lú, thôn Ma Hoa - xã Phước Đại, xã Phước Chính, Phước Thành và Phước Trung (Bác Ái)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Ngày 20 tháng 06 năm 2010

Mất điện từ 07h00 đến 08h00

- Mặt nam đường 16/4 từ đầu đường đến Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, một phần đường Hồ Xuân Hương; Nguyễn Trãi, đường Lê Lợi từ hẻm 56 đến cây xăng số 4; đường Trần Bình Trọng - phường Kinh Dinh (Phan Rang - Tháp Chàm)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện

Mất điện từ 07h00 đến 17h00

- Đường 21/8 từ rào chắn xe lửa đến Cầu Bảo, từ trường tiểu học Bảo An 1 đến cây xăng Phước Mỹ, từ Tỉnh đội đến ngã 5 Phủ Hà, mặt nam đường 21/8 từ Văn phòng Công ty muối đến UBND phường Phước Mỹ; đường Lê Duẩn từ cầu Đạo Long 2 đến ngã năm Phủ Hà; đường Phạm Ngũ Lão từ Trung tâm phòng bệnh xã hội đến tiếp giáp đường Lê Duẩn (Phan Rang - Tháp Chàm)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Thôn Phú Thọ - phường Đông Hải; một phần phường Bảo An, Đô Vinh, Mỹ Hải và Mỹ Bình; khu phố 9, 10 - phường Mỹ Đông, các phường: Kinh Dinh , Tấn Tài, Phủ Hà, Mỹ Hương và Đạo Long (Phan Rang - Tháp Chàm)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Các thôn: Lạc Sơn 1, 2, 3 - xã Cà Ná, các thôn: Quán Thẻ 1, 3 và Lạc Tiến - xã Phước Minh; một phần thôn Lạc Sơn 3 - xã Cà Ná, các xã: Nhị Hà, Phước Hà và Phước Ninh (Thuận Nam)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần thôn Phú Nhuận - xã Phước Thuận; một phần các khu phố: 2, 4, 6, 7 và 12; các khu phố: 1, 3, 8, 9, 10, 14 và 15 - thị trấn Phước Dân; các xã: Phước Thuận, Phước Hải, An Hải và Phước Hữu (Ninh Phước)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Một phần khu phố Khánh Hiệp, Ninh Chữ 1, 2 - thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Thôn Tân Lập 2 - xã Lương Sơn (Ninh Sơn)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 07h00 đến 22h00

- Các xã: Phước Bình, Phước Hòa, Phước Tiến , Phước Tân và Phước Thắng (Bác Ái)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện và tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Mất điện từ 15h00 đến 17h00

- Mặt nam đường 16/4 từ đầu đường đến Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, một phần đường Hồ Xuân Hương; Nguyễn Trãi, đường Lê Lợi từ hẻm 56 đến cây xăng số 4; đường Trần Bình Trọng - phường Kinh Dinh (Phan Rang - Tháp Chàm)

Lý do: Phục vụ công tác thi công, sửa chữa lưới điện.

(Nguồn: Trang web Công ty Điện lực Ninh Thuận) 

        Lịch

Tin liên quan

Tin mới nhất